Ostatnie dni zapisów na szkolenia: 

1. Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółek – odzyskiwanie wierzytelności i obrona przeciw niezasadnym roszczeniom

14.03. Kraków Zapisy tylko do poniedziałku (6.03.)

16.03. Warszawa Zapisy tylko do piątku (10.03.)

Trener: Katarzyna Orzeł


2. Dost
ęp do budynków po nowelizacji Megaustawy – krok po kroku

15.03. – Warszawa Zapisy tylko do piątku (10.03.)

Trenerzy: Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański


3. 
Budowanie porozumienia z partnerem biznesowym z branży nowoczesnych technologii – NOWE SZKOLENIE !!!

17.03. – Warszawa Zapisy tylko do piątku (10.03.)

Trener: Grzegorz Wziętek

4. Szkolenia z technik obsługi trudnego klienta

18.03. – Katowice Zapisy tylko do poniedziałku (13.03.)

Trener: Grzegorz Sieczek

Preferencyjne ceny dla Członków KIKE