Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: XTERM.PL Agnieszka Pawlik z Poznania rekomendowana przez OSTROG.NET J.Wałega & M.Musioł Sp.j. oraz HIPERIA Sp. z o.o.