Zarząd oraz Członkowie KIKE regularnie biorą udział w konsultacjach, spotkaniach, obradach, które odbywają się m.in. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, czy Ministerstwie Cyfryzacji. Chcielibyśmy Wam przybliżyć jak wygląda dzień z konsultacyjnego życia Izby na podstawie ostatniego poniedziałku – 9 stycznia.

Dwa przedpołudniowe spotkania odbyły się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Pierwsze poświęcone było konsultacjom projektu KIKE Safe – w szczególności analizom obowiązków zdefiniowanych w art. 179 Prawa Telekomunikacyjnego oraz stosownych rozporządzeniach, a także ekspertyzom prawnym zleconym przez KIKE. To już ostatnia tura konsultacji poprzedzających uruchomienie projektu przez Zarząd Izby, które nastąpi już w najbliższy piątek. Izbę reprezentowali: Anna Stec, Izabela Binkowska, Andrzej Owczarek i Piotr Marciniak.

Drugie poświęcone było doprecyzowaniu definicji zasięgów sieci raportowanych do SIIS. Dyskusja była m.in. efektem uwag i pytań zgłaszanych przez uczestników XIX Konferencji KIKE w zakresie raportowania nieruchomości znajdujących się w pobliżu przebiegu tras kablowych wybudowanych na podbudowie słupowej albo kanalizacji doziemnej. Wątpliwości ISP wciąż budzi bowiem definicja, która określa kiedy można raportować nieruchomości nie podłączone, ale które potencjalnie mogę zostać podłączone na życzenie klienta. Problem dotyczy sytuacji gdy w granicach nieruchomości  potencjalnego abonenta nie znajduje się słup lub element przyłącza kablowego, ale elementy te są obecne np. w pasie drogowym przy którym zlokalizowana jest możliwa do podłączenia działka. W spotkaniu udział wzięli Andrzej Owczarek, Piotr Marciniak, Wojciech Rakoniewski i Anna Stec.

Kolejne, trzecie spotkanie odbyło się w Ministerstwie Cyfryzacji i było poświęcone kolejnej turze zagadnień związanych z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej. W jego trakcie omówiono szereg zapisów dotyczących kształtu umów i nowych obowiązków informacyjnych dla abonentów usług telekomunikacyjnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej (UKE, MC, UOKiK), dużych i małych telekomów oraz izb branżowych, z ramienia Izby pojawili się Andrzej Owczarek oraz Piotr Marciniak.