Podczas XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIKE wybrano nowy Zarząd oraz skład Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko Prezesa Izby zgłoszono kandydatury Piotra Marcinika oraz Wojciecha Bandurowskiego. Na Piotra Marciniaka oddano 39 głosów, na Wojciecha Bandurowskiego 1 głos. Prawie jednomyślnie nowym Prezesem KIKE został Piotr Marciniak.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia głosowali również za tym, aby zwiększyć Zarząd Izby. Do Zarządu wybrano następujące osoby: Andrzeja Owczarka, Annę Stec, Łukasza Biedrońskiego, Grzegorza Giecko oraz Radosława Kojdeckiego.
Skład Komisji Rewizyjnej również zmienił się. Józef Chwast pozostał przewodniczącym, ale do zespołu dołączyło dwóch nowych członków KIKE: Jacek Pszczółkowski oraz Arkadiusz Koćma.