Ministerstwo Rozwoju – w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju działań deregulacyjnych oraz w nawiązaniu do programu Poperless/Cashless Poland – Od papierowej do cyfrowej Polski – zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie możliwych do usunięcia barier prowadzenia biznesu elektronicznego – zarówno tych dla samego sektora usług i produktów teleinformatycznych oraz ecommerce, jak i innych branż w których występują ograniczenia dla zastosowania komunikacji elektronicznej i płatności bezgotówkowych. 

Propozycje i uwagi można zgałaszać do końca czerwca br. poprze e-mail: wojciech.trusz@mr.gov.pl lub przez bank pomysłów httpss://www.biznes.gov.pl/bank-pomyslow/

Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami, prosimy pisać na adres biuro@kilke.pl z dopiskiem “Bariery prowadzenia biznesu elektronicznego”