Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma:

1. Lcs Systemy Teleinformatyczne Magdalena Żaneta Marczuk z siedzibą w Płońsku, ul. 1 Maja 2a, rekomendowana przez firmy: Adescom Polska Sp. z o.o. oraz Skynet Sp.j.