InteriaKilka dni temu opublikowaliśmy stanowisko dotyczące świadczenia darmowych usług hotspot przez jednostki samorządu terytorialnego. Dzisiaj temat porusza również Interia, wspominając równocześnie o KIKE. Przypominamy, że Izba opowiedziała się za ograniczeniami w dostępie do darmowych usług sugerując: maksymalną przepustowość wysyłania i odbierania danych na poziomie do 512kbit/s, miesięczny limit transferu dla danego użytkownika na poziomie 750MB, czas jednorazowej nieodpłatnej sesji do 30 minut, oraz umożliwienie użytkownikowi końcowemu rozliczeń przez indywidualne konto dostępowe do sieci. Więcej w Interii.