Program konferencji:

9.30-10.00 Rejestracja

10.00-15.00
Moderator: dr Monika Namysłowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

10.00–10.30
Otwarcie konferencji
dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, p.o. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości / Tadeusz Aziewicz, Poseł na Sejm RP, Komisja Gospodarki

10.30-10.50
Geneza i cele dyrektywy o prawach konsumentów
Mikołaj Zaleski, Ekspert, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Komisja Europejska

10.50-12.00
Zmiana definicji konsumenta – konsekwencje dla uczestników rynku
Jarosław Król, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Magdalena Osińska, Radca Prawny, Dyrektor ds. Prawnych, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji / dr Marek Janczyk, Przewodniczący, Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów

DYSKUSJA

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-13.15
Nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców w relacjach z konsumentami – perspektywa przedsiębiorcy
Magdalena Piech, Ekspert, Departament Prawny, Konfederacja Lewiatan / Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska / Stefan Kamiński, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

DYSKUSJA

13.15-14.15
Zmiany dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej w warunkach nietypowych
Hubert Worobiej, Naczelnik Wydziału Handlu, Infrastruktury i Turystyki, Departament Polityki Konsumenckiej, UOKiK / Katarzyna Lis, Sędzia, Departament Prawa Cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości / Grzegorz Wójcik, Członek Zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej

DYSKUSJA

14.15-15.00
Odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej – gwarancja i rękojmia pod rygorem nowych przepisów

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Zastępca Przewodniczącego, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego / Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny, CECED Polska – Związek Pracodawców AGD / Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes, Federacja Konsumentów

DYSKUSJA

15.00 Podsumowanie

LUNCH