Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podpisując w dniu 2013-10-23 Uchwałę Nr ZA2013/VI/1 dokonał przyjęcia w poczet członków firmę:

1. Lcs Systemy Teleinformatyczne Magdalena Żaneta Marczuk z siedzibą w Płońsku, ul. 1 Maja 2a, rekomendowana przez firmy: Adescom Polska Sp. z o.o. oraz Skynet Sp.j.,

pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej.