Magazyn Tv-lider objął patronat medialny nad XII Konferencją KIKE. W marcowym numerze pojawi się również wywiad z Arkadiuszem Binderem. Rozmowa dotyczyć będzie wdrażania telewizji wśród lokalnych operatorów, w tym projektu Kontent KIKE.