W dniu wczorajszym w W-wie odbyło się spotkanie Wigilijne środowiska telekomunikacyjnego organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

W czasie spotkania, na którym obecni byli również przedstawiciele administracji publicznej, była okazja do podsumowania 2012 roku pod kątem regulacji i liberalizacji rynku, a także wymiany poglądów, obaw i nadziei odnośnie przyszłości rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Serdecznie dziękujemy KIGEiTowi za zaproszenie na wczorajsze Świąteczne spotkanie. Było nam niezmiernie miło spotkać się w gronie osób, wśród których zyskaliśmy w ostatnich latach grono przyjaciół i niezawodnych partnerów branżowych.

Kamil Kurek i Piotr Marciniak