W maju 2012 roku odbędą się dwa Zgromadzenia Członków KIKE – 17 oraz 18 maja 2012.

W przypadku nieobecności na obu INFORMUJĘ, ŻE NALEŻY PRZESŁAĆ DWA PEŁNOMOCNICTWA NA WALNE.

Na każde Walne jest oddzielne pełnomocnictwo.

W linku poniżej znajdują się wzory pełnomocnictw – po dwa na każde Walne (jedno dla prawników, drugie dla wybranych osób).

https://db.kike.com.pl/P130/PISMA/OUT/2012-04-19.PISMO.wzory_pelnomocnictw.2012-04-20.5287.pdf.

Jeśli reprezentanci firm będą osobiście na obu Walnych wówczas pełnomocnictw nie trzeba przesyłać.

Jeśli na Walnym będzie tylko jeden reprezentant a firma ma reprezentację dwu i więcej osobową wówczas reprezentant powinien mieć pełnomocnictwo podpisane przez pozostałych reprezentantów.

Jeśli reprezentanci firmy będą tylko na jednym z Walnych i prześlą tylko jedno upoważnienie wówczas proszę w załączeniu do pełnomocnictwa przesłać notatkę o obecności na jednym z Walnych.

Pełnomocnictwo dla prawników musi zostać przesłane do 14 maja do Biura KIKE lub złożone podczas rejestracji pierwszego dnia konferencji.
Osoba upoważniona musi przedstawić pełnomocnictwo przy wydawaniu mandatów na każde Walne.

Prosimy również o podpisy zgodnie z reprezentacją firmy.