Zmiana STATUTU Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej dokonana w dniu 2011-11-23 podczas V Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Link do ujednoliconego, aktualnego Statutu Izby:

PDF do pobrania