Szanowni Koledzy,
W nawiązaniu do toczonych dyskusji o POIG 8.4, a w szczególności o problemie blokowania obszarów przez wnioski-wydmuszki (dyskusje również na Forum), w imieniu GRAP KIKE i p. Prezes UKE – Anny Streżyńskiej zapraszamy do wypełnienia ankiety, do której adres znajduje się w treści pisma p. Prezes.
Z uwagi na możliwości, jakie daje POIG 8.4 lokalnym ISP w realizacji ostatniej mili na terenach białych plam, jak również z uwagi na opóźnienia, błędy i zastrzeżenia, jakie operatorzy i Izby sygnalizują odpowiedzialnym za to działanie instytucjom, wreszcie z uwagi na masowy wysyp wniosków-wydmuszek blokujących duże obszary, które mimo faktu, iż przewidują np. podłaczenie 1 abonenta/miejscowość z niezrozumiałych powodów otrzymują dofinansowania – przyłączamy się do prośby o wypełnienie ankiet i opisanie swoich obserwacji związanych z naborami, w których uczestniczymy lub powodów, dla których nie aplikujemy.
Ankieta nie jest długa i jest czas do 19.01. na jej wypełnienie. I stanowi jeden najważniejszych z elementów dyskusji o 8.4.
Serdecznie namawiam. Działania zainicjowane już 1.5 roku temu przez KIKE w sprawie 8.4 spotykają się z coraz szerszym odzewem. A dzieki zaangażowaniu UKE problem zyskał ważnego partnera w tej sprawie.
Z pozdrowieniami,
Piotr Marciniak & GRAP KIKE
* * *
Szanowni Państwo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, dotyczącej Działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion lub Działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Ankiety są opracowywane przez firmę zewnętrzną na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednym z głównych celów badania jest dokonanie oceny satysfakcji Beneficjentów działań, uzyskanie więcej informacji o parametrach technicznych i usługach świadczonych w ramach realizowanych projektów. Ponadto badanie pozwoli na bardziej wnikliwą identyfikację istniejących barier, a także potrzeb podmiotów ubiegających się o wsparcie oraz realizujących projekty współfinansowane w ramach ww. działań.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania, do których link znajduje się poniżej:

https://www.taxand.pl/ankieta_uke/

Jednocześnie zapewniam, że udzielone przez Państwa odpowiedzi będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

Proszę o wypełnienie ankiety do dnia 19 stycznia 2011 roku.

Informuję również, iż wypełnienie ankiety powinno nastąpić w ramach jednej sesji, która wygasa po upływie 2h. Uzupełnione dane zostaną zapisane po zakończeniu wypełniania ankiety i przesłaniu danych. Zamknięcie przeglądarki przed zakończeniem wypełniania ankiety spowoduje utratę danych i konieczność ich ponownego uzupełnienia.

Z góry bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

W razie problemów proszę o kontakt z Panią Joanną Antczak: e-mail: j.antczak2@uke.gov.pl, tel: 22-53 49 569.

Udział w ankiecie jest dobrowolny ale będzie bardzo pomocny dla programu 8.3. i 8.4.

Z poważaniem

Anna Streżyńska

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej