Do 20 X można składać wnioski w nowym naborze z PO Inteligentny Rozwój. Celem działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.
Jakie koszty będą kwalifikowane:
– zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu – minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 60 tys. PLN
– zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu – maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 150 tys. PLN.

Inne ważne informacje:

  • Przewidziana alokacja środków dla konkursu wynosi 110 mln zł,
  • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%,
  • Wsparcie udzielane wyłącznie w formie pomocy de minimis,
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN,
  • rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021,
  • zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021.