Tematem przewodnim pierwszego dnia XXII Konferencji KIKE są środki finansowe dla branży. Dlatego zapraszamy uczestników do udziału we wszechstronnych prezentacjach i szkoleniach, które przygotowaliśmy w tym temacie.

Za nami kilka pierwszych miesięcy wdrażania pożyczek szerokopasmowych. Jak wiadomo, z różnych względów podpisywanie umów z tego instrumentu rozkręca się powoli – częściowo na skutek dość konserwatywnej polityki sektora finansowego, a częściowo na skutek nieprzygotowania ISP do procesu aplikacyjnego.

W związku z tym poprosiliśmy Alior Bank o dokonanie analizy powodów negatywnych ocen wielu składanych wniosków; konkluzje z takiej analizy zostaną przedstawione przez ekspertów banku podczas kwietniowej Konferencji KIKE.

Dodatkowo, przy współpracy ze Stowarzyszeniem e-Południe poprowadzimy własne warsztaty, na których omówione zostaną najczęstsze błędy, popełniane przez wnioskodawców, w tym zwłaszcza niewłaściwe przygotowanie do oceny zdolności kredytowej i przedstawienia zabezpieczeń spłaty pożyczki, co wciąż stanowi główną przeszkodę w dostępie do instrumentów finansowych. Postaramy się opowiedzieć jak prowadzić optymalizację kosztową bez uszczerbku dla dobrego wizerunku przedsiębiorstwa, co często umyka zwłaszcza mniejszym podmiotom. Zapraszamy do udziału!