Urząd Komunikacji Elektronicznej objął Patronat Honorowy nad organizowaną przez KIKE Konferencją, która odbędzie się w dniach 28 – 30 listopada na terenie Targów Kielce. Decyzja o przyznaniu Patronatu została przekazana w korespondencji, którą otrzymał Prezes Zarządu KIKE Karol Skupień od Prezesa UKE Marcina Cichego.

UKE jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Jest także organem wyspecjalizowanym w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce.