Miesięcznik TELEKABEL & digital tv istnieje od 2001 roku i jest wiodącym, regularnie ukazującym się na rynku pismem branżowym dotyczącym rynku mediów elektronicznych. 

Telekabel & digital tv to pismo kierowane bezpośrednio do operatorów komunikacji elektronicznej, nadawców telewizyjnych kanałów tematycznych oraz firm dostarczających kontent i technologie niezbędne dla rozwoju ich biznesu.

Na łamach TELEKABEL & digital tv prezentowane są zarówno bieżące wydarzenia jak i cykliczne analizy rynkowe (biznesowe, legislacyjne, techniczne) dotyczące mediów elektronicznych.

Miesięcznik TELEKABEL & digital tv obecny jest na wszystkich ważnych konferencjach i sympozjach dotyczących rynku mediów elektronicznych, najczęściej jako partner i patron branżowy.