Zapraszamy wszystkich Państwa na nieformalne spotkanie, na którym podsumujemy aktualne działania Izby KIKE oraz zasygnalizujemy istotne wątki legislacyjne i wskazówki praktyczne, mające znaczenie dla działalności operatorów MŚP.

W programie spotkania między innymi:

  • jak uzgadniamy stanowiska Izby z jej członkami i dlaczego jesteście do tego niezbędni,
  • dostęp do kanalizacji teletechnicznej – wnioski z warsztatów w ministerstwie,
  • współpraca z UKE – nowy prezes, nowe możliwości i skuteczne działania,
  • zmiany w obowiązkach sprawozdawczych – uproszczone formularze,
  • ustawa o OSE – co dalej i jak działać,
  • pożyczki szerokopasmowe, gwarancje i zabezpieczenia – wnioski ze spotkań z Alior Bank i BGK,
  • POPC – nadmiarowość w sieciach i nowe możliwości działań,
  • współpraca z PIKE i operatorami kablowymi, bo razem możemy dużo więcej,
  • status projektu KIKE Safe,
  • współpraca z Lasami Państwowymi.

A dodatkowo: dyskusja o pomysłach na uruchomienie nowej odsłony projektu GRTV, bardzo ważna ankieta dotycząca dostępu do słupów oraz zapowiedź zbliżającej się Konferencji KIKE w Kielcach.

Zapraszamy serdecznie!
najbliższy poniedziałek
godz 14:00
@Novotel Poznań Centrum

Wejściówka na  MiŚOT MEETING nie jest wymagana.
Zapraszamy zarówno członków KIKE jak i podmioty niezrzeszone.