Konferencja Sieci Szerokopasmowe to przede wszystkim debata dotycząca tego, w jaki sposób zapewnić powszechny dostęp do szybkiego Internetu oraz kto powinien odpowiadać za jego dostarczenie.

 

O tym jak ważny jest powszechny dostęp do szybkiego Internetu we współczesnej gospodarce nie trzeba nikogo przekonywać. Konferencja Sieci Szerokopasmowe już od dziewięciu edycji stanowi natomiast miejsce dyskusji kluczowych na rynku podmiotów: regulatora, administracji rządowej i samorządowej, firm, izb i instytucji.

 

– Trudno przecenić znaczenie konferencji dla dialogu pomiędzy nowymi władzami a środowiskiem telekomunikacyjnym – podkreśla Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA. – To również świetnie miejsce do podsumowania tego, co udało nam się zrobić wykorzystując środki unijne z poprzedniej perspektywy. Podczas takich spotkań nie może zabraknąć również dyskusji o tym, co jeszcze przed nami, by zapewnić dalszy rozwój informatyzacji kraju.

KIKE jest patronem honorowym Konferencji.