23 marca odbyło się posiedzenie Rady Programowej 20. Konferencji KIKE. Podczas spotkania omówiona została tematyka paneli i warsztatów, jakie mają odbyć się na majowej Konferencji. W spotkaniu wzięli także udział zaproszeni goście, wieloletni partnerzy Izby.

Uczestnicy sygnalizowali, że aktualnymi problemami, z którymi konfrontują się w swej codziennej pracy są sprawy cyberbezpieczeństwa oraz potrzeba usprawnienia obsługi klienta końcowego, między innymi przy zastosowaniu “miękkich” rozwiązań w postaci aplikacji i botów.

Zdaniem uczestników spotkania nowym wyzwaniem, na który zwrócić należy uwagę już teraz, jest także wchodzące w życie w 2018 r. unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych oraz zawsze aktualne problemy marketingu.

Z zagadnień technicznych zaznaczono też problemy w zakresie translacji i shapingu protokołów IPv4 na Ipv6.

Aby zapewnić możliwość wypowiedznenia się w sprawie agendy wszystkim członkom organizacji, uruchomiona została także ankieta w konferencyjnej aplikacji KIKE. Równolegle sprawdzana będzie dostępność potencjalnych prelegentów w sygnalizowanej problematyce.

Ostateczny program Konferencji ma zostać zatwierdzony pod koniec kwietnia.