Po raz pierwszy Zarząd Izby podjął decyzję o nieprzyznawaniu statuetki KIKE Connector. W ocenie KIKE bieżące wydarzenia rynkowe mają negatywny wydźwięk dla całej branży. Niepokój budzą przede wszystkim:

  • blisko zerowy poziom wydatkowania środków w ramach POPC, liczne wady pierwszego naboru oraz faktyczne wyłączenie z drugiego naboru MŚP,
  • chaos legislacyjny, w tym kreowanie nowych obowiązków i kosztów oraz braki przepisów wykonawczych,
  • brak realnego lidera wspierania procesów inwestycyjnych w telekomunikacji po stronie publicznej,
  • nieznowelizowane przepisy dotyczące stawek za pas drogowy,
  • liczne wątpliwości dotyczące potencjalnie negatywnych zmian w związku z procedowanym obecnie projektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Liczyliśmy na banki. Jednak jak dotąd wielomiesięczne rozmowy z przedstawicielami sektora bankowego dotyczące kredytów inwestycyjnych dla MŚP również nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Docierają do nas sygnały związane z problemami w funkcjonowaniu Regionalnych Sieci Szerokopasmowych, a także o zatorach rozliczeniowych z podwykonawcami inwestycji dużych telekomów – również w tym zakresie brak jest pozytywnych działań administracji.

Rok 2016 należy uznać za rok straconych szans i możliwości.

Pozostaje żywić nadzieję, że 2017 rok będzie rokiem lepszym dla całej branży, a nasi partnerzy publiczni realnie wesprą również inwestycje telekomunikacyjne MŚP.

Zarząd KIKE