Minimum prezentacji & Maksimum dyskusji – Nowa interaktywna formuła warsztatowa

Klasyczna forma większości konferencji i warsztatów polega na narracji i jednostronnej prezentacji materiałów. Postanowiliśmy zmienić to dla Was aby efektywniej wykorzystać czas oraz wiedzę zaproszonych gości – panelistów. Dlatego też wprowadziliśmy nową formułę spotkań warsztatowych: maksimum dyskusji, minimum prezentacji – oto nowa odsłona warsztatów KIKE! Dzięki takiemu podejściu macie niepowtarzalną okazję przedyskutowania swoich problemów, zadania pytań eksportom, brania udziału w burzy mózgów. Innymi słowy: rozmawiamy, dyskutujemy, współtworzymy finansową narrację spotkań i ich wyniki.

AnnaKrzyzanowska_Warsztaty_KIKE

Oto prezentacje prelegentów:

UKE -> Pobierz prezentację

CPPC -> Pobierz prezentację

Prezentacje wystawców:

Firma NBC Consulting nbc_consulting-> Pobierz prezentację

Firma Acnet Acnet -> Pobierz prezentację

Firma Red Clover redclover_logo-> Pobierz prezentację

Na warsztatach 28 października burzliwie dyskutowaliśmy w 3 sesjach:

  1. Nabór wniosków – sprawy POPC – pytania i wątpliwości na poziomie merytorycznym;
  2. Wymogi dotyczące hurtowego budowania sieci z dofinansowaniem w ramach POPC i ich nadmiarowości infrastruktury prowadzone przez przedstawiciela UKE;
  3. Przygotowania wniosku w oparciu o załącznik 4. dok. Konkursowej – poprowadzone przez eksperta POPC.

Jakkolwiek wiele pytań zostaje jeszcze otwartych, to spotkanie pomogło odpowiedzieć uczestnikom na wiele pytań. Równocześnie wszystkie Wasze pytania będą przesłane przez KIKE do POPC stanowiąc nasz wkład do przygotowywania oficjalnych pytań i odpowiedzi dla beneficjentów.

Wiele kwestii i problemów budziło wątpliwości:

– niewielka liczba obszarów konkursowych – równocześnie nieatrakcyjnych, bo punkty te zlokalizowane są często w zabudowie bardzo rozproszonej, a czasem nawet w miejscach zamieszkałych sezonowo – np. domków letniskowych,

– wątpliwości dotyczących sposobów budowania alternatywnej infrastruktury alternatywy dla operatorów,

– wymóg opracowania zbyt drobiazgowych, a równocześnie zaokrąglanych danych do załącznika nr 4

– potrzeby udostępnienia lokalizacji węzłów hurtowych oraz warstw geoportalu: m.in. obrysów budynków i ulic,

– kwestia zabezpieczenia wkładu własnego – jakie formy zabezpieczenia wymagane są na etapie sporządzania wniosków, a jakie przy podpisywania umów – w tym czy są to różne katalogi?

Bardzo dziękujemy Wam za aktywny udział. Zebrane pytania pomogą przygotować się wielu firmom do konkursom i z pewnością przyczynią się do poprawy naboru wniosków.

Dziękujemy również ekspertom za udział w warsztatach. Mamy nadzieję, ze warsztaty pomogą organizatorom naborów wniosków spojrzeć przez pryzmat przyszłych beneficjentów.

Duży ukłon również w kierunku sponsorów za udział, prezentacje i pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia.