“Ulgi w umowach oraz dochodzenie należności w EPU” oraz “Nowa ustawa o prawach konsumenta”. Dwie nowe prezentacje dodaliśmy do działu archiwum konferencji KIKE. Prezentacje zawdzięczamy kancelarii itBlegal – Łukasza Bazańskiego, który poruszył w/w tematy, wraz z Eweliną Grabiec, w trakcie XV Konferencji KIKE.