Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podpisując w dniu 2014-12-11 Uchwałę numer ZA2014/XI/1 dokonał przyjęcia w poczet członków firmę:

F.H.U. „Karwosnet” Danuta Karwowska z siedzibą w Orzyszu, ul. Giżycka 6, rekomendowaną przez firmy: TPnets.com i FEROMEDIA Agnieszka Budner

pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej.