W imieniu KIKE i Kike events zapraszamy Państwa na cykl szkoleń, które odbędą się na dzień przed XIV Konferencją KIKE, w Hotelu Ossa, tj. w dniu 20.05.2014 r.
Zaprosiliśmy do współpracy trzy firmy:

– Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne sp. z o.o. (IQCST)
– FCA Sp. z o.o.
– RATE ART P.H.U.

Poniżej lista szkoleń do wyboru:

Szkolenie nr 1 id 702:

1. Miejsce Hotel Ossa
2. Data 20.05.2014 r.
3. Czas trwania 4 h
4. Godzina rozpoczęcia 12:00
5. Koszt szkolenia: 100 zł netto za osobę
6. Ilość osób ograniczona do 30 (decyduje czas rejestracji w systemie)
7. Firma organizująca szkolenie: Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne sp. z o.o. (IQCST)
W cenę wliczona jest kawa, herbata i woda.

Opis szkolenia:
Szkolenie w zakresie central telefonicznych firmy SLICAN.

Firma Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne identyfikowana na rynku poprzez logo IQCST jako autoryzowany dystrybutor i serwis systemów produkcji firmy SLICAN
zaprasza na szkolenie w poniższych zakresach związanych z produktami firmy SLICAN:
1. Serwer – centrala telefoniczna IPU-14:
– budowa centrali,
– obsługiwane interfejsy telekomunikacyjne,
– oprogramowanie – konfiguracja, zarządzanie, billing,
– urządzenia peryferyjne – telefony systemowe, bramofony,
2. Serwer – centrala telefoniczna IPM-032:
– budowa centrali,
– obsługiwane interfejsy telekomunikacyjne,
– oprogramowanie ConfigMAN.admin, ConfigMAN.user, MultiMAN, RecordMAN, BilingMAN.
– urządzenia peryferyjne – telefony systemowe, bramofony,
3. Serwer – centrala telefoniczna IPL-256:
– budowa centrali,
– obsługiwane interfejsy telekomunikacyjne,
– oprogramowanie ConfigMAN.admin, ConfigMAN.user, MultiMAN, RecordMAN, BilingMAN.
– urządzenia peryferyjne – telefony systemowe, bramofony,

Podczas szkolenia będą przeprowadzone warsztaty techniczne, na których uczestnicy będą mogli spróbować swych sił w programowaniu w/w urządzeń. Serwery telekomunikacyjne produkcji firmy SLICAN zapewniają tanią komunikację VoIP, już od podstawowej wersji produktu są idealnym narzędziem dla operatora ISP, który chce świadczyć profesjonalną i bezpieczną usługę dla klienta biznesowego. Serwery charakteryzują się elastycznością i modułowością. Całość uzupełniają aplikacje własne i zewnętrzne, tworząc system taniej i bezpiecznej telekomunikacji dla firm biznesowych nastawionych na sukces. Szkolenie zakończone zostanie imiennym certyfikatem uprawniającym do skorzystania z oferty na bardzo atrakcyjnych warunkach handlowych oraz do skorzystania z wsparcia serwisowego.

Szkolenie nr 2 id 703:

1. Miejsce Hotel Ossa
2. Data 20.05.2014 r.
3. Czas trwania 4 h
4. Godzina rozpoczęcia 12:00
5. Koszt szkolenia: GRATIS!!!
6. Ilość osób ograniczona do 30 (decyduje czas rejestracji w systemie)
7. Firma organizująca szkolenie: FCA Sp. z o.o.
W cenę wliczona jest kawa, herbata i woda.

Opis szkolenia:
Sieci bez usług nie zarabiają – czyli dlaczego aktywna część szerokopasmowej sieci dostępowej jest tak ważna?

CZĘŚĆ I – BIZNESOWA:
– W jaki sposób abonenci wybierają dostawcę usług/operatora?
– Jak często zmienia się zachowanie abonentów i jak może to wpływać na ich decyzje zakupowe?
– Analiza TCO (Total Cost of Ownership) lokalnego operatora Internetu
– Jak zachować równowagę między kosztami prognozowanymi a bieżącymi?
– Wydatki inwestycyjne (Capex) vs. cała inwestycja światłowodowa
– Jakie są relacje między nakładami inwestycyjnymi części pasywnej i aktywnej oraz ich koszty utrzymania (Opex)
CZĘŚĆ II – WARSZTATY PRAKTYCZNE NA SPRZĘCIE SZKOLENIOWYM:
– Poznanie przez uczestników platform dostępowych (architektura i aplikacje)
– Dobór odpowiedniej architektury sieci
– Projekt sieci pasywnej dopasowany do wymogów i możliwości sprzętu aktywnego
– Budżet mocy/zasięg
– Dystans różnicowy
– Podział na splitterach
– Porównanie dostępnych urządzeń abonenckich (cechy, funkcjonalność, kluczowe parametry techniczne)
– Metody zarządzania siecią – ćwiczenia z uczestnikami
– Uruchomienie systemu oraz konfiguracja urządzeń OLT i ONT – ćwiczenia praktyczne na sprzęcie
– Sposoby tworzenia usług i przypisywania ich do abonentów
– Konfiguracja usług: Internet, VoIP, IPTV – podział uczestników na grupy
– Potencjalne zagrożenia i ataki w sieci sposoby zabezpieczenia swojej sieci przed niepowołanymi zachowaniami użytkowników
– Narzędzia do analizy zachowań klientów – dopasowanie oferty do potrzeb klientów
CZĘŚĆ III – NETWORKING.
Panel dyskusyjny i możliwość konsultacji indywidualnych z inżynierami FCA i Calix.
CZĘŚĆ IV – KONKURS Z NAGRODAMI. NAGRODA GŁÓWNA firmy APPLE.

Szkolenie nr 3 id 704:

1. Miejsce Hotel Ossa
2. Data 20.05.2014 r.
3. Czas trwania 9 h
4. Godzina rozpoczęcia 10:00
5. Koszt szkolenia: 215 zł netto za osobę
6. Ilość osób ograniczona do 24 (decyduje czas rejestracji w systemie)
7. Firma organizująca szkolenie: RATE ART P.H.U.
W cenę wliczona jest kawa, herbata i woda.

Opis szkolenia:
Warsztaty z pomiarów sieci optycznych

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych zasad budowy sieci światłowodowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nieodpowiedniej eksploatacji zasobów. Podczas szkolenia omawiane są sytuacje mogące doprowadzić do pogorszenia jakości usług ze względu na występujące w torach optycznych zdarzenia. Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny.
1. Podstawowe parametry sieci światłowodowych
2. Infrastruktury sieciowe: point-to-point, FTTx-PON
3. Metodologia pomiarowa dla sieci optycznych
4. Weryfikacja podstawowych parametrów linii z wykorzystaniem miernika mocy, źródła światła
5. Pomiary reflektometryczne – podstawowe zasady
6. Interpretacja wyników pomiarów
7. Inteligenta analiza sieci – automatyzacja procesów pomiarowych
8. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem reflektometru optycznego dla sieci PON
9. Spawanie włókien – analiza trudnych przypadków. Zajęcia teoretyczno-praktyczne

Na szkolenia prosimy zapisywać się pod tym adresem:

https://kikeevents.2be.pl/szkolenia/

UWAGA!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Rejestracja trwa do 15.05.2014 r.

ZAPRASZAMY!!!