Przypominamy, że 28 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów, Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa odbędzie się XIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.
 
Porządek obrad znajduje się zwyczajowo w materiałach przesłanych do członków Izby wraz z zaproszeniem na Walne.

W przypadku, gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa dla osoby reprezentatna obecnego na Walnym: kliknij link 

Wzór pełnomoncictwa dla kancelarii reprezentującej stanowisko zarządu Izby lub działającej wg dyspozycji mocodawcy: kliknij link.

Na adres biura KIKE należy przesyłać tylko pełnomocnictwa dla kancelarii.
Pozostałe pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów.