W dniach 7-9 maja przedstawiciele KIKE na czele z prezesem Karolem Skupniem wzięli udział w odbywającym się w Wiśle wiosennym MIŚOT Meeting 2018. Uczestniczyliśmy zarówno w prezentacjach, jak i dyskusjach panelowych, nie wspominając o rozmowach kuluarowych z innymi przedstawicielami branży i jej otoczenia. W poniedziałek 7 maja prezes Karol Skupień poprowadził otwarte warsztaty dotyczące całego spektrum zagadnień, którymi zajmuje się Izba, a w środę 9 maja na sali panelowej wraz z Łukaszem Bazańskim, Eweliną Grabiec i Piotrem Wiąckiewiczem opowiedział o działaniach w zakresie dostępu do słupów i kanalizacji, dostępu do nieruchomości, konsultacjach z sektorem publicznym i finansowym oraz planach na pozostałą część roku. Dziękujemy organizatorm MIŚOT Meeting za zaproszenie i gościnę w Wiśle!