Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako kolejny patron instytucjonalny objęła Patronat Honorowy nad organizowaną przez KIKE Konferencją, która odbędzie się w dniach 28 – 30 listopada na terenie Targów Kielce. Decyzję o przyznaniu Patronatu otrzymał Prezes Zarządu KIKE Karol Skupień w korespondencji od Przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym stojącym na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.