Do grona instytucji administracji publicznej, które objęły Honorowym Patronatem XXI Konferencję KIKE dołączyło Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

CPPC realizuje zadania związane z wdrażaniem programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów w zakresie mu powierzonym do realizacji na podstawie właściwych umów lub porozumień.

Wcześniej listopadową edycję Konferencji KIKE Honorowym Patronatem objęli: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.