Piotr Marciniak i Andrzej  Owczarek otworzyli jubileuszową Konferencję KIKE, a następnie zaprezentowali drogę, jaką przebyła Izba od 2008 roku do dziś, czyli od trzepaka do organizacji liczącej się w kontaktach z administracją rządową. Szczególny akcent położony został na współpracę B2B.

 

Prezesi podkreśli, że poza częścią merytoryczną jubileusz konferencji będzie także okazją do wyjątkowego, rockowego świętowania przy dźwiękach Elektrycznych Gitar.

 

Głównym tematem, któremu poświęcone będą zaplanowane na konferencji spotkania panelowe, jest zaś pozyskanie finansowania inwestycji MŚP, które są dostawcami usług internetowych. Wszyscy uczestnicy Konferencji, a jest ich ponad 600, wiedzą już, że na inwestycje w sieci szerokopasmowe przeznaczonych jest obecnie z budżetu państwa 1,176 mld zł, pora uzupełnić wiedzę o szczegóły dotyczące możliwości ich pozyskania.

 

Zaproszeni na konferencję KIKE eksperci szczegółowo omówią pożyczki, które udostępnione zostaną jako pierwsze spośród planowanych IF. Umowy z ISP podpisywane mają być już od III kwartału 2017 r.

 

Marek Nowak