Wysoki poziom merytoryczny prelekcji i warsztatów, a także wyjątkowe atrakcje wieczoru, to najczęściej powtarzane oceny uczestników jubileuszowej Konferencji KIKE. Do centrum hotelowego w Osse przybyło 679 osób.

Pierwszy dzień konferencji zaczął się wystąpieniem prezesów Piotra Marciniaka i Andrzeja Owczarka, którzy w ostatnich latach należeli do osób najbardziej zaangażowanych w działalność Izby. Zwięźle zaprezentowali drogę, jaką przebyła Izba od 2008 roku do dziś, czyli od “trzepaka” do organizacji liczącej się w kontaktach z administracją rządową i mającej realny wpływ na procesy legislacyjne przepisów związanych z branżą ICT . Szczególny akcent w wystąpieniu położony został na rozwój współpracy B2B.

Kolejne wystąpienia dotyczyły Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Prawnicy Ewelina Grabiec i Łukasz Bazański przedstawili problematykę związaną z dostępem hurtowym do infrastruktury budowanej ze środków POPC. Następnie po prezentacji podsumowującej nabory POPC poprowadzonej przez panią Elizę Pogorzelską, dyrektora DWPS CPPC,

Usunąć białe plamy

– Głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest eliminowanie białych plam w dostępnie do internetu szerokopasmowego – podkreśla Eliza Pogorzelska, dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych Centrum Projektów Polska Cyfrowa. – Tylko do tych obszarów skierowana jest nasza interwencja. W przypadku drugiego naboru spodziewamy się podpisania umów na około 80 obszarów.

Jako największy sukces przedsiębiorców dyrektor Eliza Pogorzelska wskazała, że projekty szczególnie w drugim naborze są dobrze przygotowane oraz że występuje duża konkurencyjność pomiędzy samymi przedsiębiorcami.

– Proszę pamiętać, że w tym naborze przedsiębiorcy musieli brać pod uwagę podłączenie wszystkich placówek oświatowych znajdujących się na danym obszarze, co narzuca sposób wykonania sieci i było poważnym wyzwaniem na etapie planowania – dodaje Eliza Pogorzelska.

W kolejnym wystąpieniu Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju przedstawił Instrumenty Finansowe, na które przewidziana jest kwota blisko 1,176 mld zł.

Jak skorzystać z miliarda?

 – Wkład środków UE w POPC na instrumenty finansowe wyniesie około 1 mld zł. Dodatkowe 20% zapewnią partnerzy finansowi wyłonieni w trwającym już przetargu. Kwota ta przeznaczona jest na finansowanie przede wszystkim w formie pożyczek – mówił minister. – Ponadto możliwe będzie w przyszłości udzielanie poręczeń, gwarancji, instrumentów kapitałowych i quasi kapitałowych. W pierwszej fazie wdrażania IF, a więc jeszcze w tym roku, uruchomione zostaną pożyczki udzielane na warunkach preferencyjnych jako pomoc de minimis oraz pożyczki udzielane na warunkach rynkowych, przy zastosowaniu stopy referencyjnej Komisji Europejskiej.

Adresatem IF POPC będą małe i średnie przedsiębiorstwa. W związku z tym przewiduje się, że środki przeznaczone na wsparcie będą mogły być wykorzystane w szerszym niż w przypadku dotacji zakresie, między innymi na koszty inwestycyjne budowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym robót i materiałów budowlanych, nadzoru oraz dostaw i instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej, koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA, czy koszty dotyczące aktywnych elementów sieci umieszczanych lub instalowanych w budynkach, w szczególności koszty urządzeń abonenckich. Dodatkowo możliwe będzie sfinansowanie przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych oraz uiszczania opłat publicznoprawnych związanych z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności za wydanie decyzji, zgód i zezwoleń. Umowy z ISP podpisywane mają być już od III kwartału 2017 r.

Pieniądze i technologia

Możliwościom współfinansowania sieci poświęcony było także wystąpienie przedstawicieli Platynowego Sponsora konferencji – firmy Huawei.

– Rynek małych operatorów w Polsce nie jest zbyt bogaty, w związku z tym jak tylko pojawia się realna propozycja finansowania lub współfinansowania sieci, to operatorzy, którzy odpowiedzialnie prowadzą swój biznes, chętni są do rozmów – mówi Cezary Terepka z Huawei Polsa sp z o.o. – Modeli których proponujemy jest kilka, zaś na naszym stanowisku przeprowadziliśmy kilka bardzo poważnych rozmów na ten temat. Do tej pory Huwei był znany jako dostawca sprzętu, ale nie jako firma, która może zapewnić pełne rozwiązania – zaznacza.

Pierwszy dzień konferencji podsumował wieczorny panel dyskusyjny z gośćmi z Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Rozwoju i izb gospodarczych. Jego głównym tematem były możliwe scenariusze IF POPC oraz III naboru, nie zabrakło także uwag praktycznych dotyczących przeznaczenia i sposobów korzystania z środków finansowych.

Kuluary i finanse.

Zaproszeni na konferencję KIKE eksperci w kuluarach szczegółowo omawiali pożyczki, które udostępnione zostaną jako pierwsze spośród planowanych IF, udzielali też porad dotyczących odwołań od decyzji z zakończonych już naborów.

Uczestnicy konferencji, wśród których było wielu ISP podkreślali wartość osobistego kontaktu i rozmów z ekspertami.

– Z samego panelu nie zawsze da się wszystkiego dowiedzieć. Najważniejsze są dla nas rozmowy w kuluarach, gdzie możemy zadać ekspertowi kilka konkretnych, bardzo ważnych pytań – mówił Wojciech Łomnicki z firmy Maxnet, uczestnik. – Będziemy zastanawiać się nad dofinansowaniami ponieważ jesteśmy też zainteresowani rozbudową sieci poza ośrodkami miejskimi, a dokładniej na Kaszubach i Półwyspie Helskim.

Skala projektów rządowych wyraźnie determinuje też technologię stosowaną do ich realizacji.

– Teraz jest najważniejszy okres wydawania środków na lata 2015 – 2020, więc nasza obecność na 20. Konferencji KIKE była oczywista – mówi Szymon Sowa z firmy XBEST. – Na rynku widać wyraźną tendencję zmiany technologii nasłupowiej, powietrznej na technologię doziemną, realizowane są także większe projekty. W głównej mierze w rozmowach prowadzonych z naszymi kontrahentami podczas konferencji koncentrowaliśmy się więc na mikrokanalizacji, na kablach do bezpośredniego zakopania w ziemię oraz na słupkach telekomunikacyjnych osadzonych w ziemi.

Bezpieczeństwo

Drugiego dnia konferencji dużo miejsca poświęcono kwestiom cyberbezpieczeństwa. Teza podsumowująca panel Exatel dotyczący potrzeb i oczekiwań operatorów w tym zakresie zabrzmiała dość niepokojąco; poczucie zagrożenia jest niewielkie, a dostawcy oczekują głównie rozwiązań tanich. Nie zmienia to jednak faktu, że część uczestników konferencji przyjechała tu właśnie po to by porozmawiać o tych właśnie kwestiach.

– Najważniejszy panel, który przekonał nas do przyjazdu związany był z kwestiami bezpieczeństwa cyfrowego, a szczególnie naszych obowiązków jako ISP w zakresie ochrony danych osobowych. Jesteśmy teraz pewni, że dane naszych klientów nigdzie nie wypłyną, znamy też wymogi nowych przepisów obowiązujących w tym zakresie – mówi Szymon Sztefko ze spółki ISTS, uczestnik konferencji.

Rynek telewizyjny

Ostatni z paneli 20. Konferencji KIKE prowadzony był przez Grupę Roboczą TV izby i dotyczył ostatnich problemów na rynku telewizyjnym, związanych między innymi z próbami zmuszenia operatorów do zawierania umów pakietowych mimo braku zainteresowania klientów dodatkowymi kanałami należącymi do tego samego nadawcy. Uczestnicy zwrócili także uwagę na potencjalne możliwe już technicznie zmiany dotyczące przyszłości telewizji dostarczanej za pośrednictwem Internetu – już wkrótce możemy decydować przecież o zakupie konkretnych programów, czy seriali, a nie całych nadawanych tradycyjnie kanałów.

Dużo miejsca, między innymi podczas panelu GRAP oraz warsztatów KIKE, poświecono sprawom realizacji zadań izby w kontakcie z administracją rządową i partnerami oraz przeprowadzonym działaniom lobbingowych.

Zaskakująca deklaracja

Ku zaskoczeniu uczestników, Konferencja zakończyła deklaracją o złożeniu rezygnacji przez cały zarząd KIKE.

Zarząd sygnalizował jednak już od jesieni ubiegłego roku i rozmów w czasie XIX Konferencji KIKE problemy generowane wewnątrz środowiska ISP podkreślając, że wszystkie, drobne nawet perturbacje wewnętrzne powodują problemy w funkcjonowaniu na zewnątrz.

– Niezależnie od siebie stwierdziliśmy, że zbyt wiele energii poświęcamy na dyskusje wewnątrz organizacji, w związku z czym nadszedł czas na zmiany. Zostawiamy naszym następcą dobrze funkcjonującą, dojrzałą organizację – zaznaczył Piotr Marciniak, odchodzący prezes KIKE.

Pozytywne wrażenia uczestników 20. Konferencji KIKE związane też będą z pewnością także z wieczorną imprezą sponsorowaną przez firmę Huawei, na której wyjątkowo miały miejsce aż trzy wydarzenia; występ kabaretu Smile, koncert Elektrycznych Gitar oraz dancing przy muzyce na żywo. Organizatorzy zapewnili także możliwość spróbowania przygotowywanych na miejscu posiłków z kuchni świata; od grillowanego oscypka po sushi.

 
Marek Nowak