W drugim dniu Konferencji ponownie zaplanowaliśmy dwa panele adresowane do członków Izby.
 
W pierwszym przybliżymy aktualny stan prac w projekcie KIKE Safe. Będzie to również okazja do dyskusji z Anną Stec i Izą Binkowską prowadzącymi nasz projekt kancelarii tajnej. Jeśli nie macie rozwiązanego problemu wymagań “obronnościowych” stawianych wobec ISP, a posiadacie co najmniej 500 abonentów, to nie może Was w Ossie zabraknąć.
 
Drugie spotkanie jest również wyjątkowe. Od maja do zespołu KIKE dołącza mec. Kinga Pawłowska-Nojszewska, radca prawny w biurze KIKE, specjalistka od prawa telekomunikacyjnego i europejskiego. W tym panelu porozmawiamy wspólnie jednak nie o konsultacjach publicznych, w których bierze udział KIKE, a o organizacji i zakresie pomocy prawnej dla członków Izby. Nie budujemy izbowej kancelarii prawnej, ale mamy świadomość, iż wiele problemów z jakimi borykamy się jako ISP na co dzień, jest co tu ukrywać – powtarzalnych. A czasem też brakuje nam miejsca, w którym możemy uzyskać wskazówkę, gdzie i jak szukać wsparcia. Porozmawiajmy więc o potrzebach i możliwościach poszerzenia wsparcia ISP w sferze prawnej.
 
Konferencje KIKE to od zawsze okazja do bezpośrednich spotkań członków Izby i osób prowadzących poszczególne projekty Izby. Na co dzień nie mamy wielu okazji do szerszych rozmów ze sobą. Historycznie takie spotkania organizowaliśmy w kolejnych edycjach naszych spotkań np. w celu dyskusji o wspólnych zakupach. Tym razem w strefie VIP koncentrujemy się na zagadnieniach organizacyjno-prawnych.
Równocześnie warto pamiętać, że jakkolwiek projekt KIKE Safe i pomoc prawna są działaniami adresowanymi do członków KIKE, to każdy ISP może z nich skorzystać przystępując do Izby. Zapraszamy!