Obowiązki ISP w zakresie obronności Państwa definiuje m.in. art. 179 Prawa Telekomunikacyjnego. Część zadań wypełniać muszą wszyscy operatorzy telekomunikacyjni, niektóre zaś zależą od wielkości firmy, liczby abonentów lub innych warunków wskazanych w przepisach. Zapewnienie realizacji części z tych obowiązków wiąże się z dużymi kosztami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich członków w zakresie spełnienia wymogów formalnych w zakresie obronności KIKE powołało spółkę celową KIKE Safe. Jest to projekt  adresowany do wszystkich zainteresowanych ISP jednak dostępny tylko dla członków Izby wspierający realizację obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Wsztskich członków KIKE zapraszamy na spotkanie z zespołem KIKE Safe i panel poświęcony temu projektowi podczas 20. Konferencji KIKE!

Więcej o KIKE Safe znajdziesz tu.

REJESTRACJA