Huawei Enterprise to jedna z trzech grup biznesowych Huawei odpowiedzialna za tworzenie produktów i usług ITC, w tym m.in.: rozwiązań dla funkcjonalnych sieci korporacyjnych, systemów cloud computing oraz centrów danych. Oferta grupy Enterprise jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorstw różnej wielkości i obejmuje komplet produktów niezbędnych do tworzenia i obsługi zaawansowanych systemów teleinformatycznych. Firma tworzy zarówno pojedyncze urządzenia i elementy infrastruktury, jak i w pełni funkcjonalne, samodzielne systemy komputerowo-serwerowe, a także kompletną infrastrukturę sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwa i zunifikowanej komunikacji. Do obsługi sprzętu wykorzystywane jest dedykowane, zestandaryzowane oprogramowanie, które zapewnia łatwość użytkowania niezależnie od stosowanego komponentu oraz systemu operacyjnego. Rozwiązania Huawei Enterprise stosowane są m.in. w przemyśle transportowym, energetycznym, sektorze finansowym, zdrowotnym czy publicznym, a ich cechą szczególną jest niemal nieograniczona skalowalność, która dopasowuje się do potrzeb nawet najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów.