Na większości spotkań i konferencji branżowych możecie posłuchać o problemach, pomysłach oraz różnych sposobach wydawania pieniędzy. KIKE jednak niczego nie sprzedaje. Także tym razem nie proponujemy Wam, co możecie od Izby kupić. J Zamiast tego od lat pokazujemy, jak pozyskać finansowanie Waszych projektów i uzyskać większe przychody z Waszych sieci.

 

Przez ostatnie lata skupialiśmy się m.in. na dotacjach z POIG, czy RPW. Od 2016 r. mamy świadomość, że obecne konkursy POPC tylko w niewielkim stopniu wspierają potrzeby lokalnych ISP (choć ok. 100 firm wystartowało w obu dotychczasowych konkursach). Wiemy też, że w wielu wypadkach branża bardziej potrzebuje często innych rozwiązań finansowych, niż dotacje na inwestycje w nakreślonych przez urzędników ramach. O czym porozmawiamy więc w maju?

 

Projekt Instrumentów Finansowych POPC zakłada przeznaczenie 1 mld 176 mln zł na inwestycje w sieci szerokopasmowe realizowane przez MŚP. Na początku marca miało miejsce pierwsze spotkanie Komitetu Koordynującego Instrumenty Finansowe POPC (IF) a już w maju na 20. Konferencji KIKE przybliżymy Wam jak pozyskać 10 mln złotych i więcej  na projekt NGA!

Projekt uruchomienia Instrumentów Finansowych (IF) adresowanych do ISP jest efektem m.in. trwających od końca 2015 r. konsultacji MC i KIKE w kwestii problemów z dostępem do pożyczek przez sektor MŚP – w szczególności w zakresie firm o obrotach na poziomie kilku mln złotych i podobnej wielkości projektach inwestycyjnych dlatego niejednokrotnie pomysły MŚP na inwestycje rozbijają się o brak finansowania. Pokażemy Wam jak temu zaradzić!.

 

Zapraszamy już teraz na panele i warsztaty poświęcone pozyskaniu finansowania (nie tylko w formie pożyczek!) inwestycji MŚP w sieci NGA, które odbędą się w czasie 20. Konferencji KIKE.

 

Więcej o Instrumentach Finansowych POPC.