13 stycznia miało miejsce spotkanie Zarządu KIKE z Zarządem Stowarzyszenia e-Południe, w czasie którego rozmawiano o współpracy obu organizacji i wsparciu operatorów telekomunikacyjnych sektora MŚP.