2 czerwca 2016 r. odbyło się XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE, podczas którego wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Otwarcie obrad

Walne Zgromadzenie otworzyli prezes KIKE Kamil Kurek oraz wiceprezes Piotr Marciniak, który podsumował 2,5-letni okres działalności Izby oraz przedstawił nowe projekty –portal internetowy, kwartalnik „KIKE#News” oraz Grupę Roboczą ds.TV. Pokazał również przychody i wydatki Izby w latach 2014-2015. Mimo tego, iż KIKE dysponuje skromnym budżetem (ok. 30 tys. miesięcznie) i niedużym zespołem jest jedną z najbardziej liczących się izb branży telekomunikacyjnej. Piotr Marciniak opowiedział również o planach na przyszłość: rozwijaniu konferencji KIKE i Akademii, dalszej etatyzacji w Izbie oraz w KIKE Events, realizacji konsekwentnej strategii informacyjnej podejmującej nowe zintegrowane systemy webowe, newslettery, warsztaty i spotkania członków.

Następnie wystąpił Łukasz Biedroński, wiceprezes KIKE Events, który pokazał jak funkcjonuje spółka zajmująca się przygotowywaniem największej konferencji dla ISP w Polsce. Na samym początku przedstawił mity, które krążą wokół KIKE Events. Nieprawdą jest, że członkowie Zarządu czy Komisji Rewizyjnej mają lepsze warunki, czy wręcz darmowe świadczenia na konferencjach. Łukasz Biedroński, który sam był wystawcą na osiemnastej konferencji, pokazał na swoim przykładzie, że został potraktowany tak samo, jak pozostali sponsorzy. Obalił również mit, że zysk spółki reperuje dziurę budżetową Izby powstałą w wyniku zmniejszenia liczby członków na przełomie 2014/2015 roku. KIKE Evenets sp. z o.o. zakończyła rok 2015 na plusie. Zarząd spółki postanowił przeznaczyć zysk na szerszą promocję konferencji oraz Izby na zewnątrz, rozbudowę zaplecza spółki, zabezpieczenie finansowe imprez oraz na rozbudowę systemów informatycznych obu podmiotów (w tym na nowy SEZ). Łukasz Biedroński podkreślił, iż spółka i Izba to naczynia powiązane. Zarządy oraz pracownicy KIKE i KIKE Events wykonują pracę na rzecz rynku ISP w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem interesów Członków Izby.

Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Józef Chwast przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015 oraz jej opinię  dotyczącą sprawozdania rocznego Zarządu wraz z wnioskiem absolutorium dla Zarządu.

Wybory władz

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej. Głos zabrał Kamil Kurek, który poinformował zebranych, że rezygnuje z kandydowania na stanowisko prezesa. Obiecał, że przez najbliższe 2 lata będzie zachęcał i tłumaczył członkom Izby, że należy zmienić wysokość składki:

– Potrzebujemy pieniędzy na lepszy i większy lobbing. KIKE powinno zmienić się z instytucji, której głównym zadaniem jest oszczędzanie dla członków, na izbę lobbistyczną z poważnymi ekspertami i specjalistami z zewnątrz. Bez silnego lobbingu w przyszłości będziemy mieć problem z utrzymaniem naszych firm. Najważniejszym czynnikiem, który wzmocni pozycję Izby na rynku są pieniądze, dlatego składka powinna być liniowa. Tak, aby członkowie KIKE płacili ją w zależności od wielkości swoich firm – poinformował o swoich planach na przyszłość.

Przed głosowaniem kandydaci opowiedzieli, dlaczego to oni mają zostać wybrani i czym będą zajmowali się w Izbie przez najbliższe 4 lata. Piotr Marciniak podkreślił, że podstawowym zadaniem realizowanym przez prezesa KIKE powinno być reprezentowanie środowiska ISP na zewnątrz. Jest to szczególnie istotne w obliczu aktualnej sytuacji politycznej i wyzwań rynku telekomunikacyjnego.

– Praca lobbingowa opiera się na regularności, cierpliwości i budowaniu relacji – powiedział.

W wyniku tajnych wyborów prezesem KIKE na kadencję 2016-2020 został Piotr Marciniak. Do Zarządu wybrano Łukasza Biedrońskiego, Grzegorza Giecko, Radosława Kojdeckiego, Andrzeja Owczarka i Annę Stec. Skład Komisji Rewizyjnej zmienił się. Józef Chwast pozostał przewodniczącym, ale do zespołu dołączyli Jacek Pszczółkowski i Arkadiusz Koćma.

23 czerwca odbędzie się spotkanie nowego Zarządu, podczas którego zostanie uzgodniony podział obowiązków i wybrany wiceprezes KIKE.