Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podpisując w dniu 08.03.2016 r. Uchwałę nr ZA2016/II/1 przyjął w poczet członków następujące firmy:

Citynet Sp. z o.o. z Łodzi, rekomendowana przez: Tpnets.com – Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak oraz Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „TV-SAT 364″.

I-TEL Paweł Bąk z Miedzianej Góry, rekomendowana przez: Fero Agnieszka Budner oraz Pikonet Sp. z o.o.

pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej.

Serdecznie witamy w KIKE!