Zapraszamy na krótką relację z XVI Konferencji KIKE,
którą przygotował patron medialny TVP INFO.

KIKETVP