Szanowni Państwo,

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uprzejmie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe. Inicjatywa skierowana jest m.in. do przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i będzie realizowana na terenie całego kraju od kwietnia do września 2015 r.
Za organizację i prowadzenie szkoleń odpowiada firma Audytel S.A.

Program szkoleń (w załączeniu) ma na celu uświadomienie uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój społeczności lokalnych oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego, a także poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań towarzyszących realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe. Wkrótce dostępne będą kolejne terminy szkoleń, które są planowane w całej Polsce. Poniżej wykaz najbliższych szkoleń:

Miejsce: 

 

 


Blok szkoleniowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,

45-082 Opole

Budynek Administracji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ul. Artfińskiego 3c,

25-734 Kielce

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, sala 117, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych 18.05.2015 r. 18.05.2015 r. 26.05.2015 r.
Obsługa procesu inwestycyjnego 19.05.2015 r. 19.05.2015 r. 27.05.2015 r.
Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego wraz z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu 20.05.2015 r. 20.05.2015 r. 28.05.2015 r.
Budowa sieci telekomunikacyjnych oraz omówienie etapu eksploatacji sieci 21.05.2015 r. 21.05.2015 r. 29.05.2015 r.

Warunki zapewniane przez organizatorów

  • Materiały szkoleniowe w formie papierowej (format A4).
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
  • Całodzienny serwis kawowy oraz obiad w formie bufetu.
  • Indywidualne konsultacje dla uczestników szkoleń, z zakresu dotyczącego programu szkoleń.

Zapisy na szkolenia dostępne są na stronie www.szerokopasmowo.pl