Spada liczba kradzieży kabli. To m.in. efekt działań podjętych w ramach memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury, którego inicjatorami byli regulatorzy rynku telekomunikacyjnego, kolejowego i energetycznego (w tym KIKE). Inicjatywa trwa już dwa lata i przynosi wymierne efekty. Operatorzy telekomunikacyjni zgłosili o 48% mniej przypadków związanych z kradziezą bądź dewastacją infrastruktury w tym roku niż w w tym samym okresie w roku poprzednim. (1216 w tym roku, podczas gdy 2346 rok wcześniej). Więcej na ten temat pisze partner KIKE – serwis Telko.in (tutaj treść).