UKE udostępnia wykaz miejscowości, w których mogą być realizowane projekty w ramach Działania 8.4 POIG. Wykaz został zaktualizowany 05.03.2013 r.

Więcej informacji:
https://www.uke.gov.pl/poig84/
Plik do pobrania:
https://www.uke.gov.pl/poig84/pliki/Wykaz_84.xlsx