• KIKE zaprasza banki do kontaktu

  Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej apeluje do przedstawicieli sektora bankowego o nawiązanie współpracy w celu wypracowania oferty kredytowej dla MŚP. Do 22 sierpnia wyłoniono 60 projektów, które zostaną zrealizowane w ramach I naboru POPC. Wśród beneficjentów zdecydowaną większość stanowią mali i średni operatorzy telekomunikacyjni. Są to ISP działający na rynkach lokalnych i ...
 • Uwagi KIKE do projektu zmiany kodeksu karnego - rozszerzona konfiskata.

  Procedowana obecnei nowelizacja Kodeksu Karnego przewiduje wprowadzenie instytucji konfiskaty rozszerzonej, która dotychczas nie była znana polskiemu porządkowi prawnemu oraz możliwości ustanawiania przymusowego zarządu dla przedsiębiorstwa bądź jego części należącego do osoby niepopełniającej przestępstwa. Publikujemy uwagi Izby przesłane w dniu dzisiejszym do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła.20160819_stanowisko_KIKE_zmiany_KK_konfiskata_rozszerzona ...
 • Firmy oczekujące na przyjęcie

  Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Info-Serwis Jacek Jarosz, rekomendowana przez: Stowarzyszenie Telewizji Kablowej "TV-SAT 364" oraz ADESCOM Polska Sp. z o.o. ...
 • POPC: Interwencja KIKE w zw. zagrożeniem procedur odwoławczych.

  Publikujemy tekst interwencji KIKE ws. skutków stosowania § 9 Regulaminu konkursu POPC, na sytuację faktyczną i prawną stron postępowań odwoławczych.KIKE wnioskuje o wstrzymanie procesu podpisania umów o dofinansowanie z beneficjentami dla obszarów konkursowych w ramach pierwszego naboru POPC 1.1 do momentu rozpatrzenia protestów nadmienionych załączonym pismem. 20160817 - MR i MC - procedura podpisywania ...
 • Ankieta dotycząca współpracy z sieciami komórkowymi

  Publikujemy ankietę, która skierowana jest do członków KIKE i niezrzeszonych w Izbie operatorów lokalnych sieci dostępowych, zarówno ISP, jak i operatorów telewizji kablowych. KIKE prowadzi obecnie rozmowy z operatorami sieci komórkowych odnośnie możliwości wykorzystania masztów sieci komórkowych oraz dostępnych w zlokalizowanych przy nich węzłach transmisji przez operatorów lokalnych. Rozmawiamy również o świadczeniu ...
 • Wygraj wejściówkę na XIX Konferencję KIKE

  Przypominamy, że do 23 sierpnia można wysyłać fotografie. Nagroda główna to podwójna wejściówka na XIX Konferencję KIKE wraz z noclegiem oraz publikacja zdjęcia na okładce. Jak ktoś chce wziąć udział w konkursie, a nie ma gazety. To proszę o kontakt pod adresem klaudia.latosik@kike.pl ...
 • WCAG 2.0. - c.d. - materiały

  W miniony piątek na stronie UKE pojawił się wpis, który dotyczył wysyłanych ostatnio do operatorów wezwań w sprawie dostosowania ich stron www do wymogów rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług ...
 • POPC: Wnioski KIKE dotyczące pilotażu NASK

  30 czerwca 2016 r. na spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji NASK przedstawił wyniki pilotażu obejmujacego doprowadzenie do przesżło 20 wybranych szkół światłowodowych łączy szerokopasmowych w technologii doziemnej. Opracowanie NASK stanowić ma w założeniu podstawę do opracowania ram inwestycyjnych oraz potrzeb szkół w zakresie pasma na potrzeby ddrugiego naboru POPC zaplanowanego na ...
 • Spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie finansowania ISP

  13 lipca w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie Grupy ds. finansowania inwestycji szerokopasmowych, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Związku Banku Polskich, kilku banków komercyjnych oraz operatorzy zrzeszeni w KIKE. Rozmowy zarówno finansowania dłużnego (kredyty), jak i innych możliwości wsparcia ISP. Wśród pomysłów pojawiła się m.in. propozycja powstania ...
 • CPPC: Wyniki oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu dla działania 1.1 POPC

  CPPC opublikowało listę pierwszych pięciu projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną w ramach pierwszego naboru POPC i uzyskały dofinansowanie. W pierwszej kolejności pojawiły się projekty z obszarów, dla których złożono tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Można spodziewać się, iż kolejne projekty na liście również będą pochodziły z tego klucza. Tym samym ...