• Wezwania z UKE – WCAG 2.0. a obowiązki wobec osób niepełnosprawnych

  Od 21 stycznia 2013 r. obowiązuje art. 79c ustawy Prawo telekomunikacyjne (dalej Pt), który stanowi, że Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia, w miarę możliwości technicznych, użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do świadczonych przez siebie usług telefonicznych równoważny dostępowi do usług telefonicznych, z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych. Na ...
 • Pierwsze posiedzenie Zarządu

  23 czerwca w siedzibie KIKE odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowym składzie. W programie posiedzenia znalazły się m.in. ukonstytuowanie Zarządu w nowym składzie, wybór wiceprezesa Zarządu i dyrektora Biura Izby, zapoznanie się nowych Członków Zarządu z pracą Izby, jej zadaniami i obowiązkami, a także podział obowiązków oraz kilka punktów ...
 • Pismo do UOKiK w sprawie ankiet do operatorów

  W związku z pojawiającymi się sygnałami od Członków KIKE dotyczącymi wezwań dot. postepowania wyjaśniającego w sprawie badania rynku usług telekomunikacyjnych, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zwróciła się do UOKiK z zapytaniem w jakim celu zbierane są dane, które posiada już administracja publiczna tj. Urząd Komunikacji Elektronicznej.20160622_Pismo do UOKiK ws zbierania danych.pdf ...
 • Film podsumowujący XVIII Konferencję KIKE

  Osiemnasta Konferencja KIKE już za nami, ale warto przypomnieć sobie co się na niej działo, a działo się wiele: 34 godziny prelekcji, warsztatów i paneli dyskusyjnych, niezapomniane Grill Party z zabawą na świeżym powietrzu, Huawei Sport Park, w ktorym każdy mógł się wykazać siłą i wytrzymałością, ludzka proca i bungee, które dostarczyły potężnej dawki ...
 • Dziś ostatni dzień rejestracji na szkolenia

  Dziś ostatni dzień rejestracji! Wprowadzanie nowego produktu na rynek – 20.06. Warszawa 10-17:00 (Rejestracja i program) Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników ISP – 21.06. Katowice 10-17:00 (Rejestracja i program)  ...
 • Spotkanie Zarządu Fundacji "Niezłomni"

  14 czerwca w biurze KIKE odbyło się spotkanie Zarządu Fundacji Niezłomni, której celem jest podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania samorządowych i publicznych instytucji przy ścisłej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwoście (więcej dowiecie się w KIKE#News). Izba jest otwarta na wspieranie wszelkich inicjatyw w otoczeniu operatorów telekomunikacyjnych. Przy ul. Lindleya 16 w Warszawie ...
 • Konkurs fotograficzny "KIKE#News"

  Już za 2 tygodnie rozpoczną się wakacje. Zapewne większość z Was spędzi urlop w pięknych miejscach. Konieczne zabierzcie ze sobą "KIKE#News" i zróbcie pamiątkowe zdjęcie z naszą gazetą. Wykonaną fotografię wyślijcie do nas mailem na adres klaudia.latosik@kike.pl. Najbardziej pomysłowe zdjęcia zostaną opublikowane w najbliższym wydaniu naszego kwartalnika, a autor najlepszej ...
 • Relacja z XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  2 czerwca 2016 r. odbyło się XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE, podczas którego wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Otwarcie obrad Walne Zgromadzenie otworzyli prezes KIKE Kamil Kurek oraz wiceprezes Piotr Marciniak, który podsumował 2,5-letni okres działalności Izby oraz przedstawił nowe projekty –portal internetowy, kwartalnik „KIKE#News” oraz Grupę Roboczą ds.TV. Pokazał ...
 • Dziś ostatni dzień rejestracji na szkolenia

    Akademia KIKE zaprasza na najbliższe szkolenia. Dziś ostatni dzień rejestracji!Rekrutacja i selekcja pracowników ISP – 14.06. Warszawa 10-17:00 (Program i rejestracja) Skuteczne zarządzanie działem sprzedaży - warsztaty dla managerów sprzedaży – 15.06. Katowice 10-17:00 (Program i rejestracja) ...
 • Wybrano Nowy Zarząd KIKE

  Podczas XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIKE wybrano nowy Zarząd oraz skład Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko Prezesa Izby zgłoszono kandydatury Piotra Marcinika oraz Wojciecha Bandurowskiego. Na Piotra Marciniaka oddano 39 głosów, na Wojciecha Bandurowskiego 1 głos. Prawie jednomyślnie nowym Prezesem KIKE został Piotr Marciniak. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia głosowali również za tym, aby ...