Informujemy, że dnia 17 czerwca 2019 r. o godz. 16:00 w Sali Bieszczadzkiej Rezydencji Arłamów, odbędzie się XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE.

Porządek obrad znajduje się zwyczajowo w materiałach przesyłanych do członków Izby wraz z zaproszeniem na Walne.

W przypadku, gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio, a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa dla osoby reprezentanta obecnego na Walnym: kliknij link
Wzór pełnomocnictwa dla kancelarii reprezentującej stanowisko zarządu Izby lub działającej wg dyspozycji mocodawcy: kliknij link

Na adres biura KIKE należy przesyłać tylko pełnomocnictwa dla kancelarii.
Pozostałe pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów.

Data ZWZC: 17 czerwca 2019 r.
Godzina: 16:00
Miejsce: Sala Bieszczadzka, Rezydencja Arłamów, Arłamów 1, Ustrzyki Dolne

Serdecznie zapraszamy do udziału w ZWZC oraz do rozpoczynającej się w dniu kolejnym XXIV Konferencji KIKE,

Zarząd KIKE

Foto: Sala Bieszczadzka, Rezydencja ARŁAMÓW.