fbpx

Rozszerzenie pożyczek szerokopasmowych na przejęcia międzyoperatorskie

Kolejne spotkanie zespołu KIKE w składzie Konrad Baranowski, Piotr Wiąckiewicz z Dyrektorem oraz pracownikami merytorycznymi Departamentu Programów Europejskich BGK dotyczyło przygotowań do planowanego na II kwartał trzeciego przetargu na wybór pośredników finansowych, wdrażających następną turę pożyczek szerokopasmowych. Tematem rozmów były następujące kwestie:

stan przygotowań do przetargu,

możliwości pozyskania nowych pośredników, w tym banków spółdzielczych i funduszy pożyczkowych w oparciu o wspólne działania promocyjne i zapoznanie środowisk,

obecna sytuacja w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na pożyczki,

możliwe przeniesienie punktu ciężkości z budowy sieci na konsolidację rynku w postaci akwizycji i przejęć.

Ustalono, iż w przypadku organizacji przez BGK spotkań dla potencjalnych uczestników przetargu, KIKE wystąpi jako partner merytoryczny takich wydarzeń, zapewniając wkład w zakresie prezentacji potencjału ekonomicznego branży ISP.

Zaproszenie na warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC. 19 marca 2019 r. Warszawa

Szanowni Państwo,

Urząd
Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w
osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza na warsztaty dla
wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

Uczestnicy
warsztatów będą mieli okazję do zapoznania się m.in. z możliwościami
finansowania inwestycji szerokopasmowych POPC, zasadami dotyczącymi
przygotowania beneficjentów do kontroli sieci telekomunikacyjnych
zrealizowanych w ramach POPC oraz wymaganiami technicznymi i
praktycznymi aspektami dostępu hurtowego. Podczas warsztatów zostanie
zaprezentowane narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze
dla sieci POPC.

Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Zapisy na warsztaty będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 13 marca do 18 marca do godz. 12.00. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny „Warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC”

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt: Małgorzata Porębska, e-mail: malgorzata.porebska@uke.gov.pl

Udział
w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów
przejazdu, ani ewentualnego noclegu uczestnika. Liczba miejsc jest
ograniczona – maksymalnie 4 osoby od jednego wnioskodawcy/beneficjenta.

Szczegółowa agenda warsztatów znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

Gwarancje od BGK na inwestycje i przejęcia

W dniu 5 marca w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się spotkanie zespołu KIKE w składzie Konrad Baranowski, Piotr Wiąckiewicz z dyrektorem Departamentu Gwarancji i Poręczeń BGK panią Haliną Wiśniewską, Agnieszką Matusiak, ekspertem oraz dyrektorem ds. sprzedaży Piotrem Natkańskim . Przedmiotem spotkania było przygotowanie sektora ISP do ubiegania się o kredyt z gwarancją BGK, którego wdrożenie planowane jest na II kwartał 2019. Na chwilę obecną umowy z Bankiem podpisały zrzeszenia banków spółdzielczych: SGB i BPS oraz Alior Bank. Będą one udzielać kredytów na inwestycje szerokopasmowe, kapitał obrotowy lub przejęcia innych operatorów. Gwarancje będą udzielane w schemacie pomocy de minimis, do wysokości 80% kapitału na okres do 20 lat. Pod względem warunków i trybu udzielania Banki nie muszą tworzyć nowych produktów finansowych, lecz mogą wykorzystywać dotychczas obecne w ofercie banków kredyty inwestycyjne i obrotowe, przyznawane na zasadach komercyjnych; liczymy jednakże na to, iż fakt objęcia kredytu gwarancją BGK znacząco uprości procedurę ubiegania się o kredyt, zwłaszcza w obszarze zabezpieczeń (w ramach tzw. mechanizmu transferu korzyści na poziom beneficjenta końcowego). Wydaje się, że szczególnie obiecująca może być współpraca z bankami spółdzielczymi, zrzeszonymi w SGB i BPS. Zasadne byłoby zachęcanie operatorów do zgłaszania popytu na kredyty bankom, działającym na ich terenie, aby zachęcić je do udziału w projekcie. Procedura przystąpienia do projektu została znacząco uproszczona, bank spółdzielczy (zrzeszony) nie musi bowiem podpisywać osobnej umowy z BGK, lecz działa w ramach umowy portfelowej, zawartej ze zrzeszeniem banków spółdzielczych. Przedstawiciele BGK zobowiązali się do przygotowania dla operatorów gotowego pakietu informacji, które przekazać będzie można spółdzielcom, wraz z “mapą drogową” przystąpienia do projektu. Ponadto, jak wspomniano, kredyty objęte gwarancją oferują większą elastyczność, gdyż umożliwiają także finansowanie akwizycji i przejęć międzyoperatorskich.

Ustalenia:

1.  BGK przygotuje informacje na temat gwarancji i procedury, którą KIKE przekaże do operatorów w ramach swoich kanałów komunikacyjnych

2.  BGK zaproponuje BPS i SGB zorganizowanie warsztatów roboczych na których będzie omówiona możliwość finansowania przez Banki Spółdzielcze, z uwzględnieniem możliwości zawiązywania konsorcjów. 

3.  KIKE przygotuje na ww. warsztaty informacje co do potencjalnych możliwości popytowych – skala, obszar geograficzny tak, aby można było zidentyfikować jakie banki działają w tym obszarze

4.  BGK, KIKE we współpracy z ZBP zorganizują spotkanie banków z przedsiębiorcami

5.  BGK potwierdził zainteresowanie udziałem we wszystkich konferencjach dedykowanych sektorowi, w tym w wiosennej Konferencji KIKE, gdzie temat ten będzie omawiany.

Nowy członek KIKE

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 21 lutego 2019 r., uchwałą nr ZA2019/II/1, przyjął w poczet członków Izby firmę:
Skyware Sp. z o.o.,
ul. Siemieńskiego 14,
35-203 Rzeszów
Serdecznie witamy w KIKE!

Szkolenia Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – MC/Audytel

Informujemy o kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem jest usprawnienie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliżenie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie.
Nadchodzące terminy szkoleń:

Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych:

26 lutego 2019 r. – Piastów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, godz. 9:00-16:15
11 marca 2019 r. – Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, godz. 9:00-16:15
13 marca 2019 r. – Radom, Starostwo Powiatowe w Radomiu, godz. 8:15-15:30
3 kwietnia 2019 r. – Karlino, Karliński Ośrodek Kultury, godz. 9:00-16:15

Koordynacja robót budowlanych, dostęp do infrastruktury technicznej oraz Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacyjnych (PIT):

 27 lutego 2019 r. – Piastów, Polska Izba Gospodarcza, godz. 9:00-16:15
5 marca 2019 r. – Bydgoszcz, Urząd Miasta Bydgoszczy, godz. 9:00-16:15
12 marca 2019 r. – Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, godz. 9:00-16:15
14 marca 2019 r. – Radom, Starostwo Powiatowe w Radomiu, godz. 8:15-15:30
22 marca 2019 r. – Poznań, Urząd Miasta Poznania, godz. 8:15-15:30
4 kwietnia 2019 r. – Karlino, Karliński Ośrodek Kultury, godz. 9:00-16:15

Budowa sieci szerokopasmowych mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych:

28 lutego 2019 r. – Piastów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, godz. 9:00-16:15
1 marca 2019 r. – Legionowo, Urząd Miasta Legionowo, godz. 9:00-16:15
6 marca 2019 r. – Bydgoszcz, Urząd Miasta Bydgoszczy, godz. 9:00-16:15
7 marca 2019 r. – Olsztyn, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, godz. 8:15-15:30
13 marca 2019 r. – Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, godz. 9:00-16:15
15 marca 2019 r. – Radom, Starostwo Powiatowe w Radomiu, godz. 8:15-15:30
2 kwietnia 2019 r. – Karlino, Karliński Ośrodek Kultury, godz. 9:00-16:15

Szczegółowy program znajduje się na stronie: akademiaszerokopasmowa.pl. Szkolenia poprowadzą eksperci z specjalizujący się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą obsługą procesu inwestycyjnego, doradzający przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sprawach związanych z budową infrastruktury technicznej.
Szkolenia są całkowicie bezpłatne, finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty zaświadczające o odbyciu szkolenia.
Aby zapisać się na szkolenie, należy zarejestrować się na stronie akademiaszerokopasmowa.pl, a następnie zapisać się na odpowiedni termin w zakładce „zapisy” lub wysłać zgłoszenie na adres kontakt@akademiaszerokopasmowa.pl

18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury – zniżka dla członków KIKE

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej objęła Patronat Honorowy nad 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury, które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Warszawie, z tej okazji mamy dla naszych członków rabat w wysokości 400 zł na wejściówkę biznesową. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego proszę wpisać kod „KIKE”, a cena będzie obniżona o 400 zł. Oferta ważna do dnia 18 lutego br., nie łączy się z innymi promocjami i dotyczy przedstawicieli biznesu – rejestracja
Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury to wydarzenie o ugruntowanej pozycji, które przez 18 lat na stałe wpisało się w kalendarz sektora. W tym roku wraca w nowej odsłonie, z nowymi tematami i nową radą programową. Kształtująca się dziś Gospodarka 4.0 tworzy nowe dziedziny gospodarki związane z automatyzacją procesów, autonomicznymi pojazdami, czy wirtualną rzeczywistością tym samym kreując nowe możliwości biznesowe. Dla urzeczywistnienia tej idei niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej, która jest fundamentem budowy przemysłu 4.0. Dostęp do szybkiego Internetu napędza rozwój gospodarczy i jest obecnie jedną z podstawowych potrzeb biznesowych. Dzięki sieciom szerokopasmowym możliwe jest m.in. ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez nowe modele biznesowe, lepsze zautomatyzowanie produkcji czy dostęp do nowych narzędzi cyfrowych.
Wszelkie informacje na temat Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury można znaleźć za pośrednictwem oficjalnej strony kongresu: www.gospodarka4zero.pl oraz profili społecznościowych na portalach Facebook, Twitter oraz LinkedIn.

11 Forum Gospodarcze TIME – Sieci 5G dla przemysłu 4.0

Jako współorganizator 11 Forum Gospodarczego Time, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Już 4 marca w Warszawie rozmawiać będziemy o rozwoju sieci 5G, cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji w przemyśle, platformacha danych B2B oraz oczywiście o budowie sieci światłowodowych. Organizatorem Forum Gospodarczego TIME  jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KiGEiT).

7 wniosków w II rundzie 3. naboru 1.1 PO PC

Jak informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (link), w zakończonej w środę “dogrywce” naboru 3 działania 1.1 PO Polska Cyfrowa złożonych zostało 7 wniosków na 3 obszarach: nyskim, opolskim i krakowskim.
CPPC nie podaje nazw wnioskodawców, natomiast z dostępnych informacji prasowych (portal Telko.in) wynika, że INEA złożyła aplikacje na wszystkich obszarach. Jeśli wśród pozostałych wnioskodawców znajdują się mali lub średni operatorzy, to życzymy im powodzenia!

KIKE na VII posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego IF PO PC  

W dniu 24 stycznia przedstawiciel KIKE Piotr Wiąckiewicz wziął udział w pierwszym w tym roku posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Instrumentów Finansowych PO PC, czyli ciała złożonego z przedstawicieli administracji publicznej, instytucji finansowych i rynku, mającego za zadanie konsultowanie wydatkowania środków PO Polska Cyfrowa, kierowanych do ISP w postaci pożyczek i gwarancji.
W pierwszej części spotkania reprezentanci Alior Banku, TISE oraz BGK podsumowali stan wdrażania pożyczek szerokopasmowych. Na chwilę obecną do operatorów w postaci podpisanych umów trafiło niemal 50 mln zł; średnia wartość pożyczki wynosi od 1,7 do 2,5 mln zł, co wydaje się odpowiadać możliwościom operatorów. Przypomnijmy, że ta wielkość odzwierciedla również wysokość inwestycji dotacyjnych z działania 8.4 PO IG, co potwierdza niejako utrzymanie skali projektów, realizowanych wcześniej.
Przedstawiciele TISE i Alior Banku omówili następnie najważniejsze trudności, z jakimi spotykają się ze strony wnioskodawców, a także wprowadzone w ostatnich miesiącach ułatwienia w pozyskiwaniu środków. Należy przy tym podkreślić i powtórzyć, że obaj pośrednicy finansowi pomimo dysponowania środkami publicznymi, są zobligowani do stosowania się do reguł oceny ryzyka finansowego i zabezpieczeń; fakt realizacji zadań quasi-publicznych przez podmioty prywatne nie zwalnia ich z obowiązków, narzuconych prawem bankowym.
Równocześnie jednak, w toku dyskusji, ze strony rynku padło wiele argumentów i przykładów, wskazujących na istniejące w dalszym ciągu niedociągnięcia w zakresie procedowania wniosków pożyczkowych; dalsze konsultacje w tej sprawie, zarówno z pośrednikami finansowymi, jak BGK, planowane są na luty.
W dalszej części spotkania omówiono nowy instrument finansowy, tj. gwarancje bankowe, który uruchomiony ma zostać przez banki komercyjne na mocy umów z BGK do końca czerwca. Na tą chwilę podpisano 2 umowy z bankami komercyjnymi, a planuje się podpisanie kolejnych 2. O postępach w tej ważnej tematyce będziemy informować na bieżąco, niemniej jednak należy się spodziewać, że będzie to istotne narzędzie wsparcia inwestycji szerokopasmowych, na które strona publiczna zakontraktowała ponad 400 mln zł.

Nowości w pożyczkach szerokopasmowych Alior Banku

Wstępna ocena zdolności kredytowej bez składania wniosku, większa elastyczność w zakresie zabezpieczeń, ciąg dalszy pożyczek płynnościowych, nowa pula środków dla ISP – to niektóre z udoskonaleń produktów finansowych, jakie od prawie 2 lat wdraża Alior Bank.
Szczegółowe informacje dostępne są w artykule serwisu Telko.in: https://www.telko.in/pozyczka-szerokopasmowa-w-alior-banku-coraz-prostsze-procedury,0

Migracja zespołu KIKE do G Suite for Non-Profits

Spieszymy poinformować, że Izba KIKE została pozytywnie zakwalifikowana do programu “G Suite for Non-Profits” i w związku z tym, od dnia 1.01.2019r, skrzynki pocztowe zespołu KIKE w domenie @kike.pl zostały przeniesione na bezpłatną platformę Google.
Oprócz optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury i znaczego powiększenia limitów pojemnościowych skrzynek pocztowych, daje nam to dodatkowo dostęp do wielu narzędzi ułatwiających współpracę (współredagowanie dokumentów, formularze, kalendarz, konferencje online itd).
Proces migracji został zakończony w dniu wczorajszym. W przypadku, gdyby ktoś z Państwa zauważył błędne działanie nowych skrzynek pocztowych lub jakąkowliek trudność w skontaktowaniu się z nami mailowo, bardzo prosimy o sygnał o takiej sytuacji (telefonicznie lub na alternatywny adres biuro@kikeevents.com).
Modernizacja naszej strony www.kike.pl oraz wdrozenie platformy G Suite doskonale wpisują się w znane powiedzenie:
“Z Nowym Rokiem – nowym krokiem!” 🙂
Dla zainteresowanych:  funcjonalność platformy G Suite oraz zasady korzystania z wersji dla organizacji Non-Profit opisane są tutaj: https://www.google.com/nonprofits/offerings/apps-for-nonprofits.html

Warsztaty dot. zmian w zakresie rocznej sprawozdawczości PT

Urząd Komunikacji Elektronicznej organizuje serię warsztatów w związku ze zmianami w zakresie rocznej sprawozdawczości. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy odpowiadają za coroczny obowiązek sprawozdawczy w swojej firmie.

Warsztaty odbędą się w trzech terminach:
15 stycznia, 19 lutego  oraz 7 marca 2019 r. w godzinach 11.00-13.00
w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, sala 00.01).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie UKE
https://www.uke.gov.pl/akt/warsztaty-dot-zmian-w-zakresie-rocznej-sprawozdawczosci-przedsiebiorcow-telekomunikacyjnych,161.html

NOWY CZŁONEK KIKE

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej  w dniu 31 grudnia 2018 r., uchwałą nr ZA2018/XII/3, przyjął w poczet członków Izby firmę: Eko-Line Ewelina Trela-Kozłowska, ul. Balonowa 22/14, 02-635 Warszawa.

Serdecznie witamy w KIKE!

MC zaprasza na szkolenia Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

Informujemy, że w grudniu odbędą się kolejne szkolenia organizowane w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem jest usprawnienie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliżenie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie.
Nadchodzące terminy szkoleń:

Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych:

14 stycznia 2019 r. – Częstochowa, Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, godz. 9:00-16:15
16 stycznia 2019 r. – Opole, Urząd Miasta Opola, godz. 8;15-15:30
18 stycznia 2019 r. – Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach, godz. 9:00-16:15
22 stycznia 2019 r. – Legnica, Urząd Miasta Legnica, godz. 9:00-16:15

Koordynacja robót budowlanych, dostęp do infrastruktury technicznej oraz Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacyjnych (PIT):

15 stycznia 2019 r. – Częstochowa, Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, godz. 9:00-16:15
17 stycznia 2019 r. – Opole, Urząd Miasta Opola, godz. 8;15-15:30
21 stycznia 2019 r. – Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach, godz. 9:00-16:15
23 stycznia 2019 r. – Legnica, Urząd Miasta Legnica, godz. 9:00-16:15

Budowa sieci szerokopasmowych mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych:

16 stycznia 2019 r. – Częstochowa, Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, godz. 9:00-16:15
17 stycznia 2019 r. – Kędzierzyn-Koźle, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, godz. 9:00-16:15
18 stycznia 2019 r. – Opole, Urząd Miasta Opola, godz. 8;15-15:30
22 stycznia 2019 r. – Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach, godz. 9:00-16:15
24 stycznia 2019 r. – Legnica, Urząd Miasta Legnica, godz. 9:00-16:15

Szczegółowy program znajduje się na stronie: akademiaszerokopasmowa.pl. Szkolenia poprowadzą eksperci z specjalizujący się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą obsługą procesu inwestycyjnego, doradzający przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sprawach związanych z budową infrastruktury technicznej.
Szkolenia są całkowicie bezpłatne, finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty zaświadczające o odbyciu szkolenia.
Aby zapisać się na szkolenie, należy zarejestrować się na stronie akademiaszerokopasmowa.pl, a następnie zapisać się na odpowiedni termin w zakładce „zapisy” lub wysłać zgłoszenie na adres kontakt@akademiaszerokopasmowa.pl

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim Członkom, Sympatykom oraz Partnerom Krajowej Izby Komunikacji  Ethernetowej najserdeczniejsze życzenia Świąt pełnych życzliwości, miłości i rodzinnego ciepła. Niech zbliżający się Nowy Rok 2019 przyniesie Państwu wiele sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Zarząd KIKE

Loading

Kategorie wiadomości

Archiwum

PROFILE IZBY KIKE

Bitnami