fbpx

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Zespół KIKE

Nowe ceny za usługi połączeń wewnątrzunijnych

Szanowni Państwo,

Urząd Komunikacji Elektronicznej
zamieścił na swojej stronie informację potwierdzającą obowiązek wdrożenia
regulacji cen detalicznych połączeń telefonicznych i SMS od konsumentów do
krajów UE oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (połączenia
wewnątrzunijne).

Regulacja połączeń wewnątrzunijnych

Jednocześnie przypominamy, że
regulacja ta dotyczy także połączeń do regionów oficjalnie należących do
terytorium Francji, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii:

– Zamorskie departamenty Francji – Martynika, Majotta, Gwadelupa, Gujana Francuska i Réunion;

– Zamorskie gminy Francji – Saint-Martin i Saint Barthelemy;

– Terytorium zależne Wielkiej Brytanii – Gibraltar;

– Autonomiczne regiony Portugalii – Madera i Azory;

– Autonomiczna gmina Hiszpanii – Wyspy Kanaryjskie.

Informacje o cenach połączeń do
tych regionów należy dodać do informacji na Państwa stronach o nowych cenach
połączeń telefonicznych wewnątrz UE.

W razie pytań prosimy o kontakt: tomasz.bukowski@kike.pl

Ceny maksymalne za połączenia z krajami UE i EOG (dotyczy także sieci stacjonarnych)

Przypominamy o nowej regulacji cen za konsumenckie połączenia do krajów UE i EOG. Regulacja dotyczy zarówno sieci stacjonarnych, jak i komórkowych, i zarazem stosuje się ją niezależnie od tego, czy połączenia te zakańczane są w sieciach stacjonarnych, czy komórkowych.

Do 15 kwietnia br. należy poinformować konsumentów o planowanych zmianach cenników. Informacja może zostać opublikowana na stronie internetowej, nie ma konieczności prowadzenia indywidualnej korespondencji z konsumentem.

Od 15 maja 2019 r. opłata (bez VAT) pobierana od konsumentów za połączenia do krajów UE (oraz do krajów EOG) nie może przekraczać 0,8191 zł za minutę oraz 0,2586 zł za wiadomość SMS. Obowiązek ten nie dotyczy pakietów, w przypadku których opłata nie zależy wprost od wolumenu wykorzystanych jednostek (minut, SMS, MB), a także międzynarodowych taryf alternatywnych. Takie międzynarodowe taryfy alternatywne powinny obejmować przynajmniej jedno państwo trzecie.

W razie, gdyby potrzebowali Państwo pomocy we wdrożeniu ww. obowiązków, prosimy o kontakt z Izbą.

Walczymy o przyszłość IPTV

Jako mniejsi operatorzy od lat zmagamy się z problemami w relacjach z nadawcami telewizyjnymi (w zakresie cen i innych uciążliwych warunków umów). Relacje te albo uniemożliwiają świadczenie nam usług telewizyjnych, albo możliwe jest to w niesatysfakcjonującym zakresie. Ostatnio wspólnym wysiłkiem udało się nam skłonić przedstawicieli administracji publicznej wysokiego szczebla (KRRiT, UKE, UOKiK, Parlament) do zajęcia się problemem regulacji tej kwestii. Niezwykle przydatne byłoby przy tym pokazanie skali naszych problemów. Z tego powodu bardzo prosimy o wypełnienie prostej ankiety, która pozwoli nam na zademonstrowanie potencjału MŚP, którzy albo nie świadczą usług telewizyjnych (chociaż by chcieli), albo świadczą usługi telewizyjne (ale nie mogą rozwijać działalności w pożądanym przez siebie zakresie).

Nie podajemy terminu wypełnienia ankiety, ponieważ chcemy uzyskać jak najpełniejsze dane. Prosimy jednak o uzupełnienie jej możliwie szybko, ponieważ pozwoliłoby nam to pokazać potencjał członków KIKE i innych MŚP, świadczących usługi telewizyjne (lub zainteresowanych świadczeniem takich usług).

WYPEŁNIJ ANKIETĘ 

http://bit.ly/ankieta_KIKE_IPTV

Nowy członek KIKE

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 28 marca 2019 r., uchwałą nr ZA2019/III/4, przyjął w poczet członków Izby firmę:

BCAST Sp. z o.o.ul. Rakowiecka 41 lok 2102-521 Warszawa

Serdecznie witamy w KIKE!

Szkolenia Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – MC/Audytel

Informujemy o kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem jest usprawnienie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliżenie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie. 
Nadchodzące terminy szkoleń:

Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych:

o    3 kwietnia 2019 r. – Karlino, Karliński Ośrodek Kultury, godz. 9:00-16:15
o    9 kwietnia 2019 r. – Kartuzy, Urząd Miejski w Kartuzach, godz. 8:30-15:45
o    29 kwietnia 2019 r. – Sztum, Sztumskie Centrum Kultury, godz. 8:45-16:00

Koordynacja robót budowlanych, dostęp do infrastruktury technicznej oraz Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacyjnych (PIT):

o    4 kwietnia 2019 r. – Karlino, Karliński Ośrodek Kultury, godz. 9:00-16:15
o    8 kwietnia 2019 r. – Słupsk, Starostwo Powiatowe w Słupsku, godz. 8:15-15:30
o    10 kwietnia 2019 r. – Kartuzy, Urząd Miejski w Kartuzach, godz. 8:30-15:45
o    30 kwietnia 2019 r. – Sztum, Sztumskie Centrum Kultury, godz. 8:45-16:00

Budowa sieci szerokopasmowych mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych:

o    2 kwietnia 2019 r. – Karlino, Karliński Ośrodek Kultury, godz. 9:00-16:15
o    8 kwietnia 2019 r. – Kartuzy, Urząd Miejski w Kartuzach, godz. 8:30-15:45
o    9 kwietnia 2019 r. – Słupsk, Starostwo Powiatowe w Słupsku, godz. 8:15-15:30
o    26 kwietnia 2019 r. – Sztum, Sztumskie Centrum Kultury, godz. 8:45-16:00 
Szczegółowy program znajduje się na stronie: akademiaszerokopasmowa.pl. Szkolenia poprowadzą eksperci z specjalizujący się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą obsługą procesu inwestycyjnego, doradzający przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sprawach związanych z budową infrastruktury technicznej.
Szkolenia są całkowicie bezpłatne, finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty zaświadczające o odbyciu szkolenia.
Aby zapisać się na szkolenie, należy zarejestrować się na stronie akademiaszerokopasmowa.pl, a następnie zapisać się na odpowiedni termin w zakładce „zapisy” lub wysłać zgłoszenie na adres kontakt@akademiaszerokopasmowa.pl

Szereg nowych regulacji UKE

Rok 2019 został zapoczątkowany przygotowaniem przez UKE szeregu nowych regulacji:

stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) ponad 40 członków KIKE,

dotyczących dostępu do kabli 6 operatorów kablowych w budynkach wielorodzinnych,

znoszących obowiązki Orange Polska w zakresie usługi BSA (na obszarze 151 gmin) i LLU (na obszarze 51 gmin),

zmieniających zasady świadczenia usług BSA i LLU na pozostałym obszarze kraju.

KIKE aktywnie uczestniczyło w konsultacjach publicznych dotyczących ww. rozstrzygnięć. Poniżej zamieszczamy stanowiska KIKE wysłane do UKE. Prace nad tymi decyzjami jeszcze się nie zakończyły.

20190117 stanowisko KIKE – regulacja FTR Pobierz

20190206 stanowisko KIKE – dostep do kabli w budynkach wielorodzinnych Pobierz

20190208 stanowisko KIKE – usługi LLU Orange Pobierz

20190208 stanowisko KIKE – usługi BSA Orange Pobierz

Rozszerzenie pożyczek szerokopasmowych na przejęcia międzyoperatorskie

Kolejne spotkanie zespołu KIKE w składzie Konrad Baranowski, Piotr Wiąckiewicz z Dyrektorem oraz pracownikami merytorycznymi Departamentu Programów Europejskich BGK dotyczyło przygotowań do planowanego na II kwartał trzeciego przetargu na wybór pośredników finansowych, wdrażających następną turę pożyczek szerokopasmowych. Tematem rozmów były następujące kwestie:

stan przygotowań do przetargu,

możliwości pozyskania nowych pośredników, w tym banków spółdzielczych i funduszy pożyczkowych w oparciu o wspólne działania promocyjne i zapoznanie środowisk,

obecna sytuacja w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na pożyczki,

możliwe przeniesienie punktu ciężkości z budowy sieci na konsolidację rynku w postaci akwizycji i przejęć.

Ustalono, iż w przypadku organizacji przez BGK spotkań dla potencjalnych uczestników przetargu, KIKE wystąpi jako partner merytoryczny takich wydarzeń, zapewniając wkład w zakresie prezentacji potencjału ekonomicznego branży ISP.

Zaproszenie na warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC. 19 marca 2019 r. Warszawa

Szanowni Państwo,

Urząd
Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w
osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza na warsztaty dla
wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2019 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

Uczestnicy
warsztatów będą mieli okazję do zapoznania się m.in. z możliwościami
finansowania inwestycji szerokopasmowych POPC, zasadami dotyczącymi
przygotowania beneficjentów do kontroli sieci telekomunikacyjnych
zrealizowanych w ramach POPC oraz wymaganiami technicznymi i
praktycznymi aspektami dostępu hurtowego. Podczas warsztatów zostanie
zaprezentowane narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze
dla sieci POPC.

Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Zapisy na warsztaty będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 13 marca do 18 marca do godz. 12.00. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny „Warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC”

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt: Małgorzata Porębska, e-mail: malgorzata.porebska@uke.gov.pl

Udział
w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów
przejazdu, ani ewentualnego noclegu uczestnika. Liczba miejsc jest
ograniczona – maksymalnie 4 osoby od jednego wnioskodawcy/beneficjenta.

Szczegółowa agenda warsztatów znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

Gwarancje od BGK na inwestycje i przejęcia

W dniu 5 marca w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się spotkanie zespołu KIKE w składzie Konrad Baranowski, Piotr Wiąckiewicz z dyrektorem Departamentu Gwarancji i Poręczeń BGK panią Haliną Wiśniewską, Agnieszką Matusiak, ekspertem oraz dyrektorem ds. sprzedaży Piotrem Natkańskim . Przedmiotem spotkania było przygotowanie sektora ISP do ubiegania się o kredyt z gwarancją BGK, którego wdrożenie planowane jest na II kwartał 2019. Na chwilę obecną umowy z Bankiem podpisały zrzeszenia banków spółdzielczych: SGB i BPS oraz Alior Bank. Będą one udzielać kredytów na inwestycje szerokopasmowe, kapitał obrotowy lub przejęcia innych operatorów. Gwarancje będą udzielane w schemacie pomocy de minimis, do wysokości 80% kapitału na okres do 20 lat. Pod względem warunków i trybu udzielania Banki nie muszą tworzyć nowych produktów finansowych, lecz mogą wykorzystywać dotychczas obecne w ofercie banków kredyty inwestycyjne i obrotowe, przyznawane na zasadach komercyjnych; liczymy jednakże na to, iż fakt objęcia kredytu gwarancją BGK znacząco uprości procedurę ubiegania się o kredyt, zwłaszcza w obszarze zabezpieczeń (w ramach tzw. mechanizmu transferu korzyści na poziom beneficjenta końcowego). Wydaje się, że szczególnie obiecująca może być współpraca z bankami spółdzielczymi, zrzeszonymi w SGB i BPS. Zasadne byłoby zachęcanie operatorów do zgłaszania popytu na kredyty bankom, działającym na ich terenie, aby zachęcić je do udziału w projekcie. Procedura przystąpienia do projektu została znacząco uproszczona, bank spółdzielczy (zrzeszony) nie musi bowiem podpisywać osobnej umowy z BGK, lecz działa w ramach umowy portfelowej, zawartej ze zrzeszeniem banków spółdzielczych. Przedstawiciele BGK zobowiązali się do przygotowania dla operatorów gotowego pakietu informacji, które przekazać będzie można spółdzielcom, wraz z “mapą drogową” przystąpienia do projektu. Ponadto, jak wspomniano, kredyty objęte gwarancją oferują większą elastyczność, gdyż umożliwiają także finansowanie akwizycji i przejęć międzyoperatorskich.

Ustalenia:

1.  BGK przygotuje informacje na temat gwarancji i procedury, którą KIKE przekaże do operatorów w ramach swoich kanałów komunikacyjnych

2.  BGK zaproponuje BPS i SGB zorganizowanie warsztatów roboczych na których będzie omówiona możliwość finansowania przez Banki Spółdzielcze, z uwzględnieniem możliwości zawiązywania konsorcjów. 

3.  KIKE przygotuje na ww. warsztaty informacje co do potencjalnych możliwości popytowych – skala, obszar geograficzny tak, aby można było zidentyfikować jakie banki działają w tym obszarze

4.  BGK, KIKE we współpracy z ZBP zorganizują spotkanie banków z przedsiębiorcami

5.  BGK potwierdził zainteresowanie udziałem we wszystkich konferencjach dedykowanych sektorowi, w tym w wiosennej Konferencji KIKE, gdzie temat ten będzie omawiany.

Nowy członek KIKE

Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w dniu 21 lutego 2019 r., uchwałą nr ZA2019/II/1, przyjął w poczet członków Izby firmę:
Skyware Sp. z o.o.,
ul. Siemieńskiego 14,
35-203 Rzeszów
Serdecznie witamy w KIKE!

Szkolenia Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – MC/Audytel

Informujemy o kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem jest usprawnienie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliżenie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie.
Nadchodzące terminy szkoleń:

Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych:

26 lutego 2019 r. – Piastów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, godz. 9:00-16:15
11 marca 2019 r. – Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, godz. 9:00-16:15
13 marca 2019 r. – Radom, Starostwo Powiatowe w Radomiu, godz. 8:15-15:30
3 kwietnia 2019 r. – Karlino, Karliński Ośrodek Kultury, godz. 9:00-16:15

Koordynacja robót budowlanych, dostęp do infrastruktury technicznej oraz Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacyjnych (PIT):

 27 lutego 2019 r. – Piastów, Polska Izba Gospodarcza, godz. 9:00-16:15
5 marca 2019 r. – Bydgoszcz, Urząd Miasta Bydgoszczy, godz. 9:00-16:15
12 marca 2019 r. – Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, godz. 9:00-16:15
14 marca 2019 r. – Radom, Starostwo Powiatowe w Radomiu, godz. 8:15-15:30
22 marca 2019 r. – Poznań, Urząd Miasta Poznania, godz. 8:15-15:30
4 kwietnia 2019 r. – Karlino, Karliński Ośrodek Kultury, godz. 9:00-16:15

Budowa sieci szerokopasmowych mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych:

28 lutego 2019 r. – Piastów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, godz. 9:00-16:15
1 marca 2019 r. – Legionowo, Urząd Miasta Legionowo, godz. 9:00-16:15
6 marca 2019 r. – Bydgoszcz, Urząd Miasta Bydgoszczy, godz. 9:00-16:15
7 marca 2019 r. – Olsztyn, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, godz. 8:15-15:30
13 marca 2019 r. – Rzeszów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, godz. 9:00-16:15
15 marca 2019 r. – Radom, Starostwo Powiatowe w Radomiu, godz. 8:15-15:30
2 kwietnia 2019 r. – Karlino, Karliński Ośrodek Kultury, godz. 9:00-16:15

Szczegółowy program znajduje się na stronie: akademiaszerokopasmowa.pl. Szkolenia poprowadzą eksperci z specjalizujący się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą obsługą procesu inwestycyjnego, doradzający przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sprawach związanych z budową infrastruktury technicznej.
Szkolenia są całkowicie bezpłatne, finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty zaświadczające o odbyciu szkolenia.
Aby zapisać się na szkolenie, należy zarejestrować się na stronie akademiaszerokopasmowa.pl, a następnie zapisać się na odpowiedni termin w zakładce „zapisy” lub wysłać zgłoszenie na adres kontakt@akademiaszerokopasmowa.pl

18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury – zniżka dla członków KIKE

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej objęła Patronat Honorowy nad 18. Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury, które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Warszawie, z tej okazji mamy dla naszych członków rabat w wysokości 400 zł na wejściówkę biznesową. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego proszę wpisać kod „KIKE”, a cena będzie obniżona o 400 zł. Oferta ważna do dnia 18 lutego br., nie łączy się z innymi promocjami i dotyczy przedstawicieli biznesu – rejestracja
Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury to wydarzenie o ugruntowanej pozycji, które przez 18 lat na stałe wpisało się w kalendarz sektora. W tym roku wraca w nowej odsłonie, z nowymi tematami i nową radą programową. Kształtująca się dziś Gospodarka 4.0 tworzy nowe dziedziny gospodarki związane z automatyzacją procesów, autonomicznymi pojazdami, czy wirtualną rzeczywistością tym samym kreując nowe możliwości biznesowe. Dla urzeczywistnienia tej idei niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej, która jest fundamentem budowy przemysłu 4.0. Dostęp do szybkiego Internetu napędza rozwój gospodarczy i jest obecnie jedną z podstawowych potrzeb biznesowych. Dzięki sieciom szerokopasmowym możliwe jest m.in. ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez nowe modele biznesowe, lepsze zautomatyzowanie produkcji czy dostęp do nowych narzędzi cyfrowych.
Wszelkie informacje na temat Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury można znaleźć za pośrednictwem oficjalnej strony kongresu: www.gospodarka4zero.pl oraz profili społecznościowych na portalach Facebook, Twitter oraz LinkedIn.

11 Forum Gospodarcze TIME – Sieci 5G dla przemysłu 4.0

Jako współorganizator 11 Forum Gospodarczego Time, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Już 4 marca w Warszawie rozmawiać będziemy o rozwoju sieci 5G, cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji w przemyśle, platformacha danych B2B oraz oczywiście o budowie sieci światłowodowych. Organizatorem Forum Gospodarczego TIME  jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KiGEiT).

7 wniosków w II rundzie 3. naboru 1.1 PO PC

Jak informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (link), w zakończonej w środę “dogrywce” naboru 3 działania 1.1 PO Polska Cyfrowa złożonych zostało 7 wniosków na 3 obszarach: nyskim, opolskim i krakowskim.
CPPC nie podaje nazw wnioskodawców, natomiast z dostępnych informacji prasowych (portal Telko.in) wynika, że INEA złożyła aplikacje na wszystkich obszarach. Jeśli wśród pozostałych wnioskodawców znajdują się mali lub średni operatorzy, to życzymy im powodzenia!

Loading

Kategorie wiadomości

Archiwum

PROFILE IZBY KIKE

Bitnami