Przedstawiciele Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, w osobie Prezesa KIKE, przedstawiciela Kancelarii Prawnej Media oraz przedstawicieli Grupy Roboczej GRAP (ds. telefonii stacjonarnej) przez około dwa lata uczestniczyli w spotkaniach z Panią Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), grupami roboczymi UKE, grupami roboczymi KIKE. Uczestniczyliśmy we wszystkich spotkaniach oficjalnych, roboczych, konsultacjach z Ministerstwem Cyfryzacji i Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Natomiast w 2019 roku reprezentujący GR przedstawiciel LoVo uczestniczył w spotkaniu operatorów organizowanym w Brukseli, którego tematyką był rynek telekomunikacyjny po 2020 roku.

CEL: zatrzymanie proponowanych przez Komisję Europejską zmian w stawkach rozliczeń międzyoperatorskich za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych – Fixed Termination Rates (FTR).

KIKE była jedną z najaktywniejszych organizacji stowarzyszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych w walce o zatrzymanie zmian w międzyoperatorskich rozliczeniach hurtowych.  Współpracowaliśmy nad zamknięciem projektu zmian FTR z takimi organizacjami jak KIGEIT, PIIT i PIKE.

Proces wdrażania zmian telekomunikacyjnych w Polsce i pozostałej części Unii Europejskiej został, w naszej opinii, spowolniony między innymi naszymi działaniami, jednak jego całkowite zatrzymanie okazało się niemożliwe. Zmiany weszły w życie.

Fakty:
1. FTR do 30 czerwca 2021 = 0,0273 Zł/min.
2. FTR IP do 30 czerwca 2021 = 0,0191 Zł/min.
2. FTR od 1 lipca 2021 = 0,005 Zł/min.
3. FTR od 1 stycznia 2022 = 0,0007 Euro/min (*4,5475 – referencyjna stawka przeliczeniowa) = 0,003183 Zł/min.
Źródło: UKE

Stawka FTR
Wysokość stawki FTR w polskich złotych (od rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego do 31 grudnia 2021 r.) została określona przez KE w akcie delegowanym.

W kolejnych latach przeliczenie z euro na złotówki ma być dokonywane co roku (1 stycznia każdego roku), biorąc pod uwagę najbardziej aktualną średnią referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN  publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada każdego roku.

Usługa zakańczania połączeń głosowych w sieci stacjonarnej oznacza hurtową usługę wymaganą do zakańczania połączeń na numery geograficzne i niegeograficzne wykorzystywane na potrzeby świadczenia usług nomadycznych w sieci stacjonarnej oraz do uzyskania dostępu do służb ratunkowych, które są publicznie nadanymi zasobami numeracyjnymi, tj. numerami istniejącymi w krajowych planach numeracji, świadczoną przez operatorów mających możliwość kontrolowania zakańczania połączeń i ustalania stawek za zakańczanie połączeń z takimi numerami, w przypadku gdy istnieje wzajemne połączenie z co najmniej jedną siecią, niezależnie od stosowanej technologii, w tym z portami wzajemnych połączeń.”

W odpowiedzi na nowe realia, LoVo zaprojektowało nowy model współpracy międzyoperatorskiej zróżnicowany dla klientów detalicznych i biznesowych, a przez to dopasowany do poszczególnych wariantów usług. Lovo nie zamyka się w sztampowych rozliczeniach: parametry zależeć będą od struktury, wielkości i udziału ruchu telekomunikacyjnego przychodzącego i wychodzącego.

Zapraszamy wszystkich operatorów, myślących o zamianie stacjonarnych rozwiązań centralowych, o zmianie operatora tranzytującego, o zmianie partnera do monetyzacji usług przy innych, do kontaktu, podczas którego pokażemy, jak może wyglądać nowy model współpracy oraz jakie są obszary do rozwijania współpracy przy innych projektach niż telekomunikacyjne.

Współpraca przy projektach telekomunikacyjnych:

  1. Proszę wysłać e-mail na adres hurt@lovo.pl podając dane kontaktowe do siebie
    lub
    2. Proszę wypełnić formularz kontaktowy na dole strony umieszczony pod linkiem https://www.lovo.pl/dla-operatorow/rynek-krajowy/

Modele współpracy z LoVo przy projektach telekomunikacyjnych:

Hiperus C5 (Centrala w chmurze klasy piątej):
– 650 zł netto miesięcznie za pakiet usług,
– w tym między innymi pakiet bezpieczeństwa i PLI CBD 1 i 2,
– zarządzanie cennikami po stronie operatora.

eHIPERUS (Centrala w chmurze klasy piątej):
– sugerowana centa detaliczna brutto dla abonenta to 18,99 zł (15,44 netto),
– operator może sam ustalać wysokość opłaty dla abonenta,
– marża od każdego abonenta dla operatora w wysokości 4 zł netto
– płatność do LoVo za każdego abonenta w wysokości 11,44 zł netto.
– abonent otrzymuje w pakiecie nielimitowane połączenia w sieci LoVo oraz 300 minut połączeń wychodzących miesięcznie do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce, Unii Europejskiej oraz USA, Kanadzie, Chinach i Wielkiej Brytanii,
– cennikiem, PLI CBD, pakietem bezpieczeństwa zarządza LoVo.

Hiperus C2C (tranzyt międzyoperatorski – Centrala w chmurze klasy czwartej):
– negocjowany dla każdego projektu.

Głos w Microsoft Teams:
– dzwonienie z aplikacji Microsoft Teams dzięki rozwiązaniom chmurowym LoVo,
– trzy pakiety rozmowne dla klientów:
           – Pakiet SOHO – 3 jednoczesne rozmowy dla 10 użytkowników = 80 zł netto/m-c
           – Pakiet MEDIUM – 30 jednoczesnych rozmów dla 90 użytkowników = 350 zł netto/m-c
           – Pakiet ENTERPRISE – 90 jednoczesnych rozmów dla 300 użytkowników = 950 zł netto/m-c
– pakiety rozmowne można multiplikować,
– migracja usług stacjonarnych do chmury telekomunikacyjnej Microsoft Teams i LoVo,
– za pozyskanie klienta na migrację usług stacjonarnych do MS Teams & LoVo, LoVo zapłaci prowizję w wysokości 50% cyklicznej, miesięcznej opłaty abonamentowej przez okres trwania umowy z klientem.  

Współpraca z LoVo przy dystrybucji najnowszego rozwiązania/oprogramowania/platformy FlowDOG

LoVo od kilku lat wspiera firmy w zmianie kultury zarządzania procesami  i specjalizuje się w dopasowywaniu procesów do kultury biznesowej danej firmy. Nie narzuca schematów w ramach sztampowego, zamkniętego oprogramowania. Dopasowuje i indywidualizuje platformę FlowDog do potrzeb klienta.

Współpraca przy rozpowszechnianiu platformy FlowDog  to szansa na zbudowanie kolejnego źródła przychodów poprzez udział w cyfryzacji procesów biznesowych. Cyfryzacji coraz bardziej uznawanej za niezbędną i stającą się standardem w zarządzaniu firmami.  

Wszyscy członkowie KIKE, którzy do końca roku 2021 zdecydują się na współpracę z LoVo przy projekcie FlowDog:
1. i doprowadzą do podpisania z klientem umowy na wdrożenie rozwiązania otrzymają zachętę w postaci prowizji w wysokości równiej 100% cyklicznych opłat miesięcznych,
2. 100% cyklicznych opłat wnoszonych przez klientów w okresie pierwszych trzech miesięcy po podpisaniu umowy terminowej na minimum 24 miesiące, po pełnym wdrożeniu procesów biznesowych i zrealizowaniu płatności.

Model współpracy z LoVo przy projekcie FlowDog

FlowDog (System do zarządzania procesami biznesowymi w firmie):
– Prowizja od 20% do 30 % przychodu z pierwszych 6 płatnych przez klienta miesięcy,
– Start to 20%. Po uzyskaniu 10 000 zł przychodu w skali miesiąca zmiana na 30%,
– 20% z kolejnych 6 miesięcy przychodu,
– 20% z dodatkowych przychodów które klient wygeneruje na FlowDog w ciągu pierwszych 12 miesięcy.

Przykładowe rozliczenie standardowe w porównaniu do prowizji bonusowej.


Wybrane zostały dwa przykładowe procesy.

Proces – Elektroniczny Obieg Dokumentów

Proces – OZE – instalacja fotowoltaika

Członków KIKE zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontatku bezpośrednio z firmą LoVo mailem na adres hurt@lovo.pl z dopiskiem FlowDog lub przez formularz kontaktowy na dole strony na stronie https://flowdog.pl/ koniecznie dodając w miejscu przeznaczonym na wiadomość dopisek, że jesteście Państwo członkami KIKE.